Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Vakkennis

Detailhandel en leefbaarheid: Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden


Vitale winkelgebieden zijn sterk bepalend voor het woon- en leefklimaat voor inwoners en het vestigingsmilieu voor overige bedrijven. Detailhandel kan dan ook een sleutelpositie vervullen bij de aanpak van leefbaarheid in gebieden met een teruglopende bevolking. In een krimpende winkelmarkt met steeds meer leegstand zijn ingrijpende keuzes noodzakelijk. De overheid kan ondernemers en de leefbaarheid stimuleren met een goed doordacht ruimtelijk ordeningsbeleid.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek 'Detailhandel en leefbaarheid - Aanpak detailhandel als strategie in krimp- en anticipeergebieden'. Het onderzoek is uitgevoerd door DTNP in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

DTNP benadrukt dat het aantal winkels, juist in krimpgebieden, versterkt afneemt. Leegstand bedreigt het woon- en leefklimaat en het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven. Er ontstaat een nieuw vakgebied: de ruimtelijke ordening van de leegstand. De vraag doet zich voor waar we leegstand accepteren en denken aan andere functies (transformatie). Belangrijker nog is de vraag op welke locaties we in elk geval niet de leegstand willen. Het is goed ondubbelzinnig op die laatste gebieden te focussen.

Door de wijzigende bevolking, overaanbod en internet ondergaat de detailhandel als sector een ingrijpende transitie. In wijzigende marktomstandigheden biedt reorganisatie nieuwe kansen. Dat betekent het actief afbouwen van kwetsbare, en het investeren in kansrijke winkelgebieden. In een afgeslankte en gezonde winkelstructuur kunnen ondernemers weer gaan investeren. Heldere kaders bieden de markt de duidelijkheid en zekerheid waar ze om vraagt. Door aan de juiste knoppen te draaien kunnen gemeente en provincie 'het vliegwiel weer in beweging zetten'. Het maken van keuzes in het ruimtelijke ordeningsbeleid en het maken van een intergemeentelijke afsprakenkader zijn de eerste basisvoorwaarden voor behoud van vitale centra in krimp- en anticipeergebieden.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Jan Droogh, 024 - 379 20 83.

Bijlagen:

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie