Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Detailhandel

Introductie

Regio Midden-Holland

Oldenzaal

Katwijk

Het functioneren van de detailhandel wordt bedreigd door onder meer internet, schaalvergroting, vergrijzing en overaanbod. Veel gemeenten zien de leegstand toenemen, zowel in het hoofdcentrum als in buurt- en wijkcentra en op de woonboulevard. In een detailhandelsvisie wordt een afweging gemaakt welke centra nog kansrijk zijn (en welke functie, positie, omvang en branchering hierbij passen) en voor welke centra op termijn gezocht moet worden naar alternatieve functies. Uitgangspunt is steeds een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers en een goed voorzieningenniveau voor de consument.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie