Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Vakkennis

Onderscheidend vermogen centra belangrijk; filialen hierbij onmisbaar


Het marktaandeel van internet in de detailhandel blijft gestaag toenemen en zal binnen enkele jaren 10% van de markt voor haar rekening nemen. In de non-foodsector ligt het internetaandeel reeds ver boven dit percentage. De uitdaging voor winkelcentra ligt in het versterken van het onderscheidend vermogen ten opzichte van internet. Wat betreft recreatief winkelen (beleving) en dagelijkse boodschappen (o.a. vers) houden fysieke centra vooralsnog een voorsprong op internet. Winkellocaties die zich niet onderscheiden ten opzichte van internet of andere centra zijn kwetsbaar. Met lokale ondernemers en ruimtelijke kwaliteit kunnen centra hun onderscheidende karakter etaleren. Grote filialen van landelijk bekende winkelketens zijn hierbij echter onmisbaar.

Soms wordt geklaagd over de 'verblokkering' van Nederland. Winkelstraten gaan steeds meer op elkaar lijken door de aanwezigheid van de bekende landelijke winkelketens. Dit is vooral het gevolg van de voorkeuren van consumenten. Bij veel aankopen hechten consumenten grote waarde aan prijs en herkenbaarheid. Filiaalbedrijven kunnen hier goed op inspelen. Een centrum met een sterk aanbod van winkelketens heeft grote aantrekkingskracht op consumenten. Door de grote passantenstromen stijgen ook de overlevingskansen voor zelfstandige ondernemers met gespecialiseerd en uniek aanbod. Lokale ondernemers kunnen profiteren van de aanwezigheid van bekende, publiekstrekkende winkelketens.

Andersom draagt de aanwezigheid van goed functionerende lokale ondernemers bij aan het onderscheidende karakter van het winkelcentrum als geheel ('couleur locale'). Het unieke en hoogwaardige aanbod versterkt de concurrentiepositie. Een goede combinatie van lokale speciaalzaken, horeca én landelijke winkelketens bepaalt de aantrekkingskracht van een winkelcentrum. De uitdaging is dit optimum, met een goede ruimtelijke structuur van onderscheidende vestigingsmilieus, te creëren, en strategisch in te spelen op de onderscheidende 'iconen' van het centrum.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie