Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Nieuws

Gebiedsvisie voorzieningen unaniem vastgesteld

‘Een centrum als lokaal ontmoetingshart voor inwoners Zoeterwoude-Rijndijk’

Geplaatst op 2018-02-06 14:31:38

De raad van de gemeente Zoeterwoude heeft de door DTNP opgestelde Gebiedsvisie voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk unaniem vastgesteld. In een zorgvuldig proces met alle denkbare lokaal belanghebbenden zijn wenselijkheid en haalbaarheid van publieksgerichte voorzieningen onderzocht en is er een ruimtelijke structuur bedacht waarbinnen in de toekomst een zo compleet mogelijk aanbod van deze voorzieningen kan functioneren. De visie gaat over:

• commerciële functies: detailhandel, horeca en diensten;
• maatschappelijke functies: bijvoorbeeld sport, zorg, cultuur, onderwijs, kinderopvang;
• openbare ruimte ten behoeve van recreatie: onder andere speeltuin, hangplek, park.

In de visie wordt ingezet op een clustering van alle maatschappelijke functies, waardoor er een dorpscentrum ontstaat. Dit voorzieningencluster komt in een groene omgeving die tevens als dorpspark moet gaan fungeren. Verspreid gevestigde voorzieningen, zoals de huisarts, en aanvullende functies, zoals dagbesteding voor ouderen, worden in de visie aan de te vernieuwen school en het multifunctionele centrum toegevoegd, waardoor het lintdorp een centrale ontmoetingsplek krijgt. De bereikbaarheid en sociale samenhang tussen de nieuwe wijk Verde Vista Meerburg en de bestaande buurten bleken bij de totstandkoming bijzondere aandacht te vragen. De inwoners in de nieuwbouwwijk zijn nodig om het gewenste maatschappelijke voorzieningenniveau te kunnen behalen. Extra inwoners zorgen er daarnaast voor dat in Zoeterwoude-Rijndijk een groter boodschappenaanbod mogelijk wordt.

DTNP heeft in de gebiedsvisie een uitvoeringsstrategie uitgestippeld. Naast het vaststellen van de visie heeft de Raad in navolging hiervan ook direct budget gereserveerd om een programma van eisen op te stellen voor het nieuwe sociaal-maatschappelijke centrumgebied.

Bijlagen:

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie