Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Leerzame kennismaking met het werkveld
Junior adviseur Pieter Bos over zijn eerste weken bij DTNP

Eind augustus studeerde ik na een online verdediging van mijn scriptie af aan de Universiteit van Antwerpen als stedenbouwkundige. Corona had van de voorheen zo bruisende Vlaamse stad een plek met oranje reisadvies gemaakt, waardoor ik er al maanden geleden was vertrokken. Het behalen van mijn masterdiploma werd zo een wat raar einde van de studententijd, maar betekende tegelijkertijd het begin van een nieuwe levensfase waar ik erg naar uitkeek. Ik kon namelijk direct aan de slag bij DTNP als junior adviseur! Tijdens mijn eerste twee werkweken maakte ik onmiddellijk kennis met het werkveld en ontdekte dat er tussen de theorie uit het studieboek en de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk nog genoeg te ontdekken valt.

Naast een prettige ontmoeting met mijn nieuwe collega’s werkte ik in de eerste weken bij DTNP direct actief mee aan verschillende projecten. Ik leerde veel bij over de hedendaagse trends in centrumgebieden en ontdekte wat er inhoudelijk zoal komt kijken bij het opstellen van een gedegen centrumvisie. Zo is de impact van online aankopen op het aantal niet-dagelijkse winkels groter dan ik vooraf verwacht had, met name in de middelgrote steden. Verder viel mij de actieve houding van veel gemeenten aangaande hun detailhandelsbeleid op. Zelfs in krimpgebieden blijkt door het maken van duidelijke keuzes het behouden van een aantrekkelijk centrum vaak haalbaar.

In mijn tweede week bij DTNP ging ik al op locatiebezoek in Goirle, waar ik naast het inhoudelijke verhaal kennismaakte met het meer procesmatige aspect van het vormgeven en uitvoeren van een detailhandelsvisie. Ik besefte hoe belangrijk het is om bij het opstellen van een dergelijk plan rekening te houden met de belangen en wensen van verschillende partijen, zonder daarbij je eigen inzichten uit het oog te verliezen. Gedurende mijn studietijd werd er, met name bij de opleiding planologie in Nijmegen, al bij meerdere vakken aandacht besteed aan deze bestuurskundige kant van planvorming. Toch was het erg leerzaam om eens zelf in de praktijk te ervaren hoe het is om met meerdere belanghebbenden aan tafel te zitten en samen tot overeenstemming te komen over de te zetten vervolgstappen.

Inmiddels begint het werkende leven al aardig te wennen en haal ik veel energie uit de eerste ervaringen met het werkveld. Ik kijk er naar uit samen met mijn enthousiaste collega’s nog vele mooie plannen te maken voor Nederlandse centra!

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie