Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Kwalitatieve behoefte van (groter) belang bij ruimtelijke ontwikkeling
Uitspraak Raad van State over supermarkt Oosterwolde

Of een supermarkt ergens gewenst is, hangt in onze optiek niet alleen af van de kwantitatieve behoefte, ofwel van de pure uitkomst van een distributie-planologische marktruimteberekening. Wij leggen in onze DPO’s juist ook veel nadruk op de kwalitatieve effecten. Heeft de supermarkt op die locatie meerwaarde voor het centrum? Valt er combinatiebezoek te verwachten? Of dreigt de beoogde supermarkt juist voor meer leegstand in het centrum te zorgen?

Dat de Raad van State het met deze zienswijze eens is, bleek uit de uitspraak over een geplande supermarkt in Oosterwolde.

In 2019 heeft de raad van Ooststellingwerf het bestemmingsplan ‘Oosterwolde – Dertien Aprilstraat’ vastgesteld. Daarmee wordt het mogelijk onder andere een supermarkt te ontwikkelen op deze locatie. Bij de Raad van State was beroep aangetekend tegen dit bestemmingsplan. Bij de zitting hierover werd het DTNP-rapport ‘Onderzoek supermarkten Oosterwolde’ ingediend en was Ward Frielink als deskundige gevraagd bij de zitting aanwezig te zijn.

Ward: “Uit ons onderzoek bleek dat er geen kwantitatieve uitbreidingsruimte is voor supermarkten in de gemeente Ooststellingwerf. De tegenpartij gebruikte dat argument in hun beroep. De gemeente had echter de verplaatsing en beperkte uitbreiding van de supermarkt vooral onderbouwd met kwalitatieve argumenten. De Raad van State vond dus ook dat die kwalitatieve argumenten van hier van doorslaggevend belang waren.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie