Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Interactief samenwerken aan de toekomst van Wijchen-Centrum

Adviseur Pieter Bos is enthousiast over de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep voor Wijchen-Centrum: “Hoewel de bijeenkomst online was, konden de deelnemers toch letterlijk hún centrum van de toekomst vormgeven. We gebruikten een online samenwerkingsplatform, waardoor de sessie dicht bij een fysieke bijeenkomst kwam. De deelnemers konden op kaarten van het centrum tekenen, door middel van iconen een oordeel geven over specifieke delen van het centrum en met post-its toelichtingen ‘plakken’.”

DTNP is voor de gemeente Wijchen bezig met het opstellen van een nieuwe Detailhandelsstructuurvisie en een Toekomstvisie voor de ontwikkeling van het centrum van Wijchen. In deze Toekomstvisie worden de gewenste omvang en positie van het centrum van Wijchen nader ruimtelijk uitgewerkt, inspelend op de landelijke en lokale trends en ontwikkelingen. Afgelopen week vond de eerste bijeenkomst plaats met de klankbordgroep voor de Toekomstvisie, waarbij ondernemers en eigenaren hun licht lieten schijnen op het centrum. Het werd een levendige, interactieve sessie die veel goede ideeën voor het centrum van Wijchen heeft opgeleverd.

Door de interactieve manier van werken kwamen kansen en knelpunten naar voren en werden concrete acties voor het centrum benoemd. Zo kwamen er ideeën naar voren voor het realiseren van een speelplaats, een pilot met afvalcontainers en voor het opknappen van panden.

Pieter: “Uit deze sessie is wederom gebleken dat het ook zonder fysieke samenkomst goed mogelijk is om met betrokkenen op een actieve manier samen over het centrum na te denken en de ideeën ook direct visueel vorm te geven. We gaan nu met veel plezier aan de slag om alle creatieve ideeën, actiepunten en ruimtelijke overwegingen te verwerken in een mooie Toekomstvisie voor Wijchen-Centrum!”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie