Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Van hoofd- en wijkcentrum naar twee hoofdcentra in Uithoorn
Detailhandelsvisie vastgesteld

Dorpsstraat 2009
Dorpsstraat 2020
Zijdelwaard 2009
Zijdelwaard 2020

“De vorige detailhandelsvisie voor Uithoorn ging uit van een hoofd- en een wijkcentrum,” vertelt projectleider Rik Eijkelkamp, “maar sinds die visie is de structuur behoorlijk veranderd. In de nieuwe visie, die onlangs werd vastgesteld, worden de twee belangrijkste centra dan ook allebei hoofdcentrum.”

Uithoorn ligt tussen plaatsen met centra met een uitgebreider en diverser aanbod, zoals Hoofddorp en Amstelveen. Het detailhandelsaanbod in de gemeente Uithoorn is mede daardoor vooral lokaalverzorgend. Het grootste deel van het aanbod is in de twee winkelgebieden van Uithoorn te vinden: het oude dorpscentrum met een overdekt deel aan het Amstelplein, het hoofdcentrum in de vorige visie, en overdekt winkelcentrum Zijdelwaard, dat als wijkcentrum moest gaan functioneren.

Rik: “In het oude centrum lijkt de tijd te hebben stilgestaan. De knelpunten die in de vorige visie werden geconstateerd, zoals de zwakke verbinding tussen twee belangrijke straten in het centrum, worden momenteel nog aangepakt. Zijdelwaard daarentegen heeft al een metamorfose ondergaan. Dit centrum is nu een aantrekkelijke en efficiënte kooplocatie. In de visie zijn we dan ook uitgegaan van twee gelijkwaardige, maar complementaire winkelgebieden.”

In beide centra komt de nadruk op het dagelijks winkelaanbod te liggen. Het dorpscentrum onderscheidt zich door meer sfeer en beleving van Zijdelwaard, doordat winkels, horeca, dienstverlening en overige publieksgerichte functies elkaar afwisselen. Om alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel een boodschappenvoorziening in de nabijheid te bieden, bestaat de gewenste winkelstructuur verder uit drie ondersteunende locaties: het centrum van De Kwakel en de twee supermarktlocaties in Legmeer en bij Kootpark-Oost in Uithoorn.

Rik: “Om ook het dorpscentrum toekomstbestendig te maken, werkt de gemeente, samen met bewoners, ondernemers en eigenaren aan een integrale aanpak. In de visie hebben we zes acties genoemd om het winkelprogramma te versterken. Nu de detailhandelsvisie is vastgesteld, kunnen deze acties worden meegenomen in de centrumaanpak.”

Dorpsstraat 2009
Dorpsstraat 2020
Zijdelwaard 2009
Zijdelwaard 2020
Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie