Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Resultaten onderzoek combinatiebezoek supermarktklanten bekend!

Het afgelopen half jaar hebben we ons onderzoek naar combinatiebezoek bij supermarktklanten uit 2016 geactualiseerd. Inmiddels heeft Eva Ladrak, onze stagiaire, alle data verzameld en samen met adviseur Frederike Schneider geanalyseerd. Eva: ‘’Voor de herhaling van het supermarktonderzoek ben ik in 25 verschillende centra geweest, waar ik bij meer dan 3.700 supermarktbezoekers enquêtes heb afgenomen. Dat was een hele klus, maar het is mooi om te weten dat het onderzoek nu weer helemaal actueel is. ’’

Supermarkten zijn veruit de grootste publiekstrekkers in dorps- en wijkcentra. Het is daarom van belang om het gedrag van de vele supermarktbezoekers in beeld te brengen en om inzicht te krijgen in welke factoren invloed hebben op dit gedrag.

Eva: “Gemiddeld bezoeken de ondervraagde respondenten twee à drie keer per week de supermarkt. De helft van alle bezoekers (52%) combineert het bezoek met minstens nog één andere winkel. Dat is een stijging ten opzichte van 2016, toen deed 44% van de respondenten aan combinatiebezoek.”

Supermarkten zijn dus nog steeds van grote meerwaarde voor centra. Andere winkels in het centrum profiteren van de bezoekersstroom van de supermarkt en het combinatiebezoek dat deze bezoekers doen. De bezoekers profiteren op hun plaats weer van het aantal winkels dat ze tijdens één bezoek kunnen combineren..

Het onderzoek laat zien dat, net als uit het onderzoek in 2016 is gebleken, de inpassing van de supermarkt veel invloed heeft op de mate van combinatiebezoek. Hierbij is het belangrijk dat de winkels zo dicht mogelijk bij de supermarkt liggen en dat ze bij het verlaten van de supermarkt goed zichtbaar zijn.

Frederike: “Ook nu bleek dat hoe groter de afstand is tussen de ingang van de supermarkt en de overige winkels, hoe lager het aandeel van de supermarktbezoekers dat ook nog één of meer andere winkels of voorzieningen bezoekt. Bij een afstand van 40 meter tot de eerste vijf winkels ligt het combinatiebezoek op 62%. Dit percentage daalt snel als de onderlinge afstand groter wordt. Bij een afstand van meer dan 120 meter daalt het combinatiebezoek tot 42%.”

“Hetzelfde effect geldt bij het aantal winkels dat in het zicht ligt bij het verlaten van de supermarkt. Hoe minder winkels in het zicht zijn, hoe lager het aandeel van de supermarktbezoekers dat aan combinatiebezoek doet. Wanneer er meer dan tien winkels in het zicht zijn, ligt het combinatiebezoek op 62%. Als er vijf winkels in het zicht zijn dan daalt het combinatiebezoek tot 48%.”

Een goede inpassing van supermarkten in dorps- of wijkwinkelcentra beïnvloedt daarmee dus aantoonbaar de mate van combinatiebezoek. Ook bij discountsupermarkten zien we een combinatiebezoek van meer dan 50% als deze supermarkt goed in het centrumgebied is ingepast.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat supermarkten, net als in 2016, vooral veel lokale bezoekers trekken. Van alle respondenten komt 76% uit dezelfde kern als waar de supermarkt zich bevindt. Daarnaast blijkt dat de meeste respondenten voor een bepaalde supermarkt kiezen vanwege de nabijheid (49%) of vanwege een bepaalde supermarktformule (38%).

De afgelopen jaren is het aantal supermarkten met een winkelvloeroppervlakte van 1.000 tot 1.600 m2 toegenomen. Deze maat sluit goed aan bij de behoeften van de supermarktklant aan een ruimere opzet en een breder assortiment. Eva: “In dat licht is het ook relevant te vermelden dat uit het onderzoek blijkt dat er geen duidelijk verband zit in het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak van een supermarkt en het aantal respondenten dat wel of niet aan combinatiebezoek doet. Oftewel, ook een ruimere supermarkt leidt tot een vergelijkbaar hoog combinatiebezoek als deze in een centrumgebied ligt.”

Rik Eijkelkamp (directeur): “De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn dus net als in 2016 dat in centra gemiddeld de helft van de supermarktklanten het bezoek combineert met een bezoek aan minstens één andere winkel en dat de inpassing van de supermarkt een grote invloed heeft op het aandeel combinatiebezoek. Hier kunnen ook veel middelgrote centra hun voordeel mee doen. Middelgrote centra staan onder druk vanwege de afnemende regiofunctie en de toenemende concurrentie van internet. In deze centra kan de supermarkt als publiekstrekker voor een constante stroom aan bezoekers zorgen, waar omliggende winkels van kunnen profiteren.”

Voor meer informatie:

Meer informatie over het onderzoek of een advies over de ontwikkeling van supermarkten in uw dorp, stad of gemeente? Neem gerust contact op met Rik Eijkelkamp.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie