Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Het ‘matchen’ van de detailhandelsstructuur met grote woningbouwambities
Wat betekenen woningbouwambities Ede voor detailhandelsstructuur?

Maar liefst 11.000 tot 15.000 woningen erbij, wat betekent dat voor de detailhandel in de gemeente Ede? Sluiten de huidige omvang en spreiding van de winkelgebieden in de gemeente nog aan bij het toekomstige inwonertal in de verschillende wijken en dorpen? Die vraag stelde de gemeente Ede aan DTNP.

Projectleider Rik Eijkelkamp: “We onderzochten voor de gemeente al een vergelijkbare vraag voor de nieuwbouwwijk Kernhem-Noord. De vraag daar was of er behoefte was aan extra detailhandel en zo ja, wat daar dan de beste locatie voor zou zijn. Voor een dergelijke vraag bekijken we uiteraard niet alleen die ene wijk, maar vooral ook de omliggende structuur. We kennen Ede daardoor al vrij goed.”

In de Retailvisie Ede uit 2016 zijn 14 winkelconcentratiegebieden aangemerkt, en een aantal zones voor specifieke artikelgroepen. Buiten deze structuur wordt terughoudend omgesprongen met nieuwe winkelontwikkelingen.

Rik: “Zowel de gemeente als de ondernemersverenigingen vinden deze indeling goed werken. Maar de vraag is of dit beleid zo moet blijven als er een flinke groei komt in het inwonertal en natuurlijk met het oog op het consumentengedrag, dat sinds 2016 al flink gewijzigd is. We gaan bekijken of er in deelgebieden van de gemeente extra detailhandelspotenties ontstaan en geven advies over hoe die potenties het beste ingezet kunnen worden. Is het dan het beste bestaande winkelgebieden uit te breiden of is er ruimte voor een nieuwe winkellocatie?”

Deze week vond het startoverleg plaats. Nu gaan we aan de slag met de analyse en de marktruimteberekeningen. Wat betekenen de woningbouwontwikkelingen voor het gewenste voorzieningenniveau in de verschillende stadsdelen en dorpen in de gemeente?

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie