Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Detailhandels- en horecastructuurvisie Krimpen aan den IJssel unaniem vastgesteld!

“De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel stelde gisteravond de detailhandels- en horecastructuurvisie 2022, die wij voor de gemeente opstelden, vast,” vertelt projectleider Tycho Wissink, “Het proces van het opstellen van die visie heeft veel teweeg gebracht. Deze unanieme vaststelling is dan ook een belangrijke stap om die aandacht en energie om te zetten naar mooie resultaten voor Krimpen.”

Het vorige detailhandels- en horecabeleid van de gemeente stamde uit 2011. Dat beleid zette, net als de nu vastgestelde visie, in op een hoofdstructuur met drie centra. In die visie werd echter nog ruimte gegeven voor een flinke uitbreiding van winkelprogramma in het hoofdcentrum, de Crimpenhof. Door de veranderende markt is van die ruimte inmiddels geen sprake meer en is nu juist de keuze gemaakt voor herontwikkeling naar een meer multifunctioneel Hart van Krimpen. Kans daarbij is om een betere vestigingslocatie voor horeca te ontwikkelen, die bijdraagt aan de ontmoetingsfunctie die bij een hoofdcentrum hoort.

Tycho: “Onlangs heb ik tijdens een informatieve commissievergadering een presentatie gegeven en vragen beantwoord over de voorliggende visie op de structuur. Er waren veel vragen over de uitvoering. Tijdens eerdere discussies en deze raadscommissie hoor ik eigenlijk van alle partijen hetzelfde, dat ze een levendig Hart van Krimpen willen maar zich zorgen maken over de haalbaarheid. Dat die discussie weer op gang is gekomen is alleen maar goed, dat is ook het passende vervolg op deze structuurvisie.” Zo is bijvoorbeeld vorige week de stand van zaken rond de centrumvisie toegelicht.

Het intensieve traject om tot een gedragen visie te komen is wat ons betreft dan ook zeer waardevol geweest. Keuzes uit het verleden zijn kritisch tegen het licht gehouden, en met oog voor de uitdagingen zijn de hernieuwde ambities voor de structuur met open vizier besproken. Gedurende het proces kregen we het idee dat de verschillende partijen steeds meer doordrongen raakten van de noodzaak van een gezamenlijke aanpak.

Tycho: “Een mooi element van deze structuurvisie is dat de gemeente hier niet alleen de gewenste structuur benoemt, maar er ook gelijk acties aan koppelt om zowel binnen als buiten de centra kwaliteitsslagen te maken en de structuur te bestendigen. Er wordt voor gebieden in de hoofdstructuur uiteraard ingezet op kwaliteitsverbetering. Maar ook voor een aantal planmatige winkelstrips buiten de structuur wordt een gebiedsonderzoek uitgevoerd om samen met lokale partijen tot een passend en duurzaam perspectief te komen. De gemeente neemt zo op beide fronten haar rol in het creëren van een betere leefomgeving.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie