Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Geslaagde binnenstadstafel in IJsselstein

Wat zijn de kwaliteiten en knelpunten voor de verschillende doelgroepen die gebruik maken van de binnenstad van IJsselstein? Dat was de vraag die maandagavond 24 april tijdens de eerste binnenstadstafel werd gesteld aan de ruim 30 genodigde bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke/culturele organisaties. Aan de hand van een presentatie met eerste bevindingen over de ruimtelijk-functionele analyse van het centrum van IJsselstein gingen DTNP-adviseurs Tycho Wissink en Juul Doggen samen met Ron Buiting van gemeente IJsselstein het gesprek aan met de aanwezigen. Er werd enthousiast op de meegebrachte kaarten getekend en geschreven!

De afgelopen 20 jaar zijn uit het Programma Verbeterde binnenstad uit 2003 diverse projecten in de historische binnenstad van IJsselstein gerealiseerd. Door veranderd consumentengedrag en de vele ambities en ideeën die leven bij bewoners, ondernemers en het college is het tijd om opnieuw te werken aan een integrale koers voor de toekomst. Daarom is DTNP begonnen met de het opstellen van het toekomstbeeld met uitvoeringsagenda voor de binnenstad van IJsselstein.

Tycho: “Na de aftrap van de avond door wethouder Edwin Tas hebben wij onze eerste bevindingen over de binnenstad gedeeld met de aanwezigen. Door de aanwezigen te laten nadenken over de verschillende doelgroepen die het centrum gebruiken werd iedereen uitgedaagd vanuit verschillende perspectieven naar het centrum te kijken. Na de brainstorm per tafel kregen alle groepen de gelegenheid kwaliteiten, knelpunten en ideeën voor het centrum toe te lichten. Dit bracht een levendige discussie teweeg, waaruit bleek dat de verschillende groepen dezelfde aandachtspunten herkenden voor het centrum, namelijk: cultuurhistorie beter beleefbaar en zichtbaar maken, het gebruik van de parkeergarages en daaraan gekoppeld het (auto)verkeer in de binnenstad, de realisatie van fietsenstallingen, het gebruik van evenemententerreinen en mogelijke (nieuwe) functies in het centrum.”

DTNP gaat met de opgehaalde informatie uit deze eerste succesvol verlopen binnenstadstafel een diagnosedocument opstellen. Dit document vormt de basis voor het uiteindelijke toekomstbeeld en uitvoeringsagenda voor de binnenstad van IJsselstein.

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie