Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Horecaondernemers in de binnenstad denken mee over het terrassenbeleid van Apeldoorn

DTNP is voor de gemeente Apeldoorn aan de slag met het nieuwe terrassenbeleid voor de gehele gemeente. Afgelopen maanden hebben we veel gesprekken gevoerd met onder andere ambtenaren vanuit diverse beleidsvelden, horecaondernemers en de veiligheidsdiensten. Op basis van deze gesprekken zijn eerste ideeën opgesteld voor actualisatie van de huidige regels.

Maandag 8 mei presenteerden wij de voorlopige ideeën aan de horecaondernemers in de binnenstad van Apeldoorn. In vier omgevingsdialogen (Raadhuisplein, Leienplein, Caterplein en overige binnenstad) konden in een open gesprek tussen DTNP, gemeente Apeldoorn en de horecaondernemers de ondernemers reageren op de voorlopige voorstellen voor (nieuwe) regels en waar nodig andere ideeën aandragen. De centrale vraag op deze dag was: Hoe moet het nieuwe terrassenbeleid van de gemeente Apeldoorn er uit zien en welke regels en voorwaarden zijn hierbij van belang?

Projectleider Ward Frielink: “Het is mooi om de betrokkenheid van de horecaondernemers in Apeldoorn te zien tijdens de omgevingsdialogen. Terrassen en het beleid hiervoor is voor veel vakgebieden en partijen relevant. In de gesprekken konden de horecaondernemers aangeven wat voor hen belangrijk is in het terrassenbeleid en wat voor de horeca werkbare en uitvoerbare regels zijn. Onder andere kwam naar voren dat de verschillende horecagebieden in de binnenstad allemaal een eigen identiteit en sfeer hebben. Ideeën van ondernemers verschilde dan ook op bepaalde thema’s per omgevingsdialoog. In het terrassenbeleid is het belangrijk om rekening te houden met dit onderscheid. De gesprekken en de omgevingsdialogen leveren zo nuttige informatie op om een goede afweging hierin te kunnen maken.”

Met onder meer de input uit de omgevingsdialogen stelt DTNP de komende tijd een conceptversie van het terrassenbeleid op. Dat wordt met de ambtelijke werkgroep en klankbordgroep besproken. Daarna is nog een breed presentatiemoment voor alle belanghebbenden, zodat de gemeente snel aan de slag kan met het nieuwe beleid en ondernemers op de hoogte zijn van de veranderingen.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie