Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Integrale visie Kleiwegkwartier Rotterdam
Daan Veenstra terug in zijn oude straat

“In het Kleiwegkwartier zijn er twee strijdige ontwikkelingen zichtbaar. Aan de ene kant is het een straat met bijzondere boetiekjes en leuke plekjes om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken. De Kleiweg is daarmee een aantrekkelijke, gezellige en gemengde straat in het noorden van Rotterdam. Maar tegelijkertijd kiezen steeds meer pandeigenaren voor transformatie naar woningen, in plaats van te verhuren aan winkels of andere publieksgerichte voorzieningen. Het is leuk dat er een mix is van wonen en commerciële publieksgerichte functies, maar de toenemende transformatie zet de levendigheid en de diversiteit van de straat onder druk.” Stedenbouwkundige Daan Veenstra schetst de opgave voor de integrale visie op het Kleibergkwartier die DTNP samen met de BIZ, de wijkraad, de eigenaren en de gemeente Rotterdam gaat opstellen.

Het Kleiwegkwartier is een prominent deel van de wijk Hillegersberg-Zuid, met een grote mix aan functies. De Kleiweg vormt een belangrijke oost-westverbinding in de wijk. De tram rijdt door de straat en aan weerszijden van de straat zijn parkeerstroken. Veel bezoekers komen lopend of met de fiets. Groen is nauwelijks in de straat aanwezig, wat in contrast staat met de omliggende (woon)straten.

Daan: “Deze week hebben wij met een aantal betrokkenen door het Kleiwegkwartier gelopen en samen de sterke en zwakke punten van de Kleiweg en de omliggende straten bekeken. Later in het proces zijn geïnteresseerde en betrokken bewoners, ondernemers, eigenaren welkom voor een tweetal participatie-avonden. Zo koppelen we de lokale kennis, wensen en ideeën aan onze expertise en bepalen we samen met de belanghebbenden de ambities en het passende karakter voor de Kleiweg. Welke functies zijn waar geschikt? Waar mag gewoond worden? En hoe kan de openbare ruimte daarop aansluiten? Is het mogelijk om meer ruimte te maken voor groen en terrassen bijvoorbeeld? Maar we kijken ook naar quick-wins, zodat de handen direct uit de mouwen kunnen.”

“Voor mij is dit een extra leuke opdracht, omdat ik zelf een jaar in het Kleiwegkwartier gewoond heb. Erg leuk om weer wat vaker terug te zijn in Rotterdam, en om samen na te denken over hoe we deze levendige straat nog aantrekkelijker kunnen maken!”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie