Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Een eigentijdse Hanzestad: binnenstadsvisie Harderwijk unaniem vastgesteld!

“Goed nieuws voor Harderwijk! De binnenstadsvisie is unaniem vastgesteld door de raad, dus Harderwijk kan nog voortvarender door met de uitvoering van deze visie en de binnenstad nog mooier en gezelliger maken dan die nu al is!” Projectleider Peter Rosmulder is bijzonder blij met dit wapenfeit. “We hebben de visie met de betrokkenen samen opgesteld. Wij zijn er natuurlijk bijzonder trots op dat de raad zich unaniem achter de visie schaart, maar het is vooral ook goed nieuws voor al deze binnenstadspartners. Zij kunnen nu verder werken aan hun eigentijdse Hanzestad.”

De binnenstad van Harderwijk bleek in de basis al een binnenstad om trots op te zijn. Er was al veel geïnvesteerd om de historische binnenstad aantrekkelijker te maken. Het wordt echter steeds belangrijker om de binnenstad multifunctioneel te maken. Een binnenstad waar je kunt werken, wonen, winkelen, verblijven en ontmoeten. In de nu vastgestelde visie zijn de keuzes gemaakt om de binnenstad van Harderwijk naar een nog hoger plan te trekken.

Peter: “In de visie staat als eerste belangrijke stap het opstellen van een meerjaren-uitvoeringsprogramma. Daar gaan we, samen met de binnenstadspartners, nu mee aan de slag. In dat programma komen de beleidsmatige acties die kunnen worden uitgevoerd voor de transitie van de binnenstad. Maar in de binnenstadsateliers die we tijdens het opstellen van de visie hebben georganiseerd, hebben bewoners, ondernemers, eigenaren en maatschappelijke en culturele instellingen ook veel andere zaken naar voren gebracht, die de binnenstad kunnen verbeteren. Al deze grote en kleine zaken beschrijven we in het uitvoeringsprogramma. Zo kan Harderwijk de binnenstad naar een nog hoger plan tillen!”

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie