Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Gebiedsprogramma centrum Zeeland in de maak

Er is op deze doordeweekse dinsdagochtend in januari al volop leven in de hoofdstraat van het Noordbrabantse dorp Zeeland. In de Kerkstraat lopen, fietsen of sleeën kinderen met hun ouders naar de basisschool, senioren beginnen aan de ochtendgymnastiek in het dorpshuis en enkele forenzen staan op de bus te wachten. Peter Rosmulder, projectleider bij DTNP, begint deze ochtend met een verkennende gespreksronde voor het gebiedsprogramma centrum Zeeland. Even later ziet hij de ouders al weer gezellig keuvelend van de school naar de supermarkt lopen voor een laatste boodschap, terwijl de schilderclub zich meldt in het dorpshuis voor een eerste ronde koffie.

“In het centrum van Zeeland is de laatste jaren best veel gebeurd,” vertelt Peter. “Er is bijvoorbeeld een mooi nieuw multifunctioneel dorpshuis geopend, waar de bewoners voor allerlei activiteiten terecht kunnen en waar ook de bibliotheek gevestigd is. Maar het voorzieningenniveau in Zeeland is de laatste jaren afgenomen. Dat maakt dat inwoners het gevoel hebben dat de leefbaarheid in het dorp en de vitaliteit van het centrum afneemt. De gemeente Maashorst ziet ook dat het Zeelandse dorpscentrum aandacht nodig heeft, en heeft ons gevraagd een gebiedsprogramma te maken voor het centrum van Zeeland.”

Zeeland is een dorp met een hechte, open gemeenschap. Ook de herkenbare historische bebouwingslinten, het veelal kleinschalige landschap én de nabijheid tot Uden, als grote voorzieningenkern, maakt Zeeland een prettige kern om in te wonen. De gemeente Maashorst heeft onlangs een ontwerp Omgevingsvisie opgesteld. Daarin staan kaders en ambities voor Zeeland, maar die vragen nog een concrete doorvertaling voor het centrum. Hoe gaan we om met het vrijgekomen gemeentelijke vastgoed? Hoe houden we het vestigingsklimaat, en daarmee het voorzieningenniveau, op peil de komende jaren? Zeker in een hecht dorp als Zeeland is duidelijkheid en houvast van belang.

Stedenbouwkundig adviseur Juul Doggen legt uit: “We gebruiken in het proces een maquette van het centrum. Met de maquette en natuurlijk ook met andere vormen van verbeeldingen kunnen we heel concreet verschillende scenario’s laten zien. Het Zeelandse centrum staat echt op een kruispunt van toekomstscenario’s. Wat heeft prioriteit? Er zijn wensen om het centrum te vergroenen, om sociale woningbouw te realiseren voor starters en senioren, om een gezondheidscentrum te realiseren, én om winkels, horeca en dienstverlening te ondersteunen; niet alles kan tegelijkertijd!”

Met behulp van een verkennende gespreksronde, een ambtelijk werkatelier en dus de scenariostudie brengen de adviseurs van DTNP de ruimtelijke knelpunten en oplossingsrichtingen in beeld. Juul: “Pas nadat we de scenario’s gepresenteerd hebben aan het dorp, gaan we de vervolgstap zetten om te komen tot één gebiedsprogramma. Zo werken we zorgvuldig, stap voor stap, toe naar een duidelijk toekomstbeeld voor dit levendige dorpscentrum.”

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie