Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Locatieonderzoek voor Collectie Overijssel

De archieven van Collectie Overijssel, een archiefdienst voor enkele Overijsselse gemeenten en de provincie, zijn momenteel verspreid in de steden Zwolle en Deventer gehuisvest. De drie vestigingen zitten in monumentaal vastgoed. De wettelijke archiefdepots op deze locaties zitten bijna vol en de energie- en huurlasten zijn hoog. Dit is voor de organisatie aanleiding om op zoek te gaan naar één gebouw, waar de hele collectie duurzamer bewaard kan worden. Een andere reden is dat de gebruikers van de collectie vaker digitaal zoeken naar de gewenste informatie, waardoor een centrumlocatie niet meer echt noodzakelijk is en de bezoekersruimte kleiner mag zijn.

Projectleider Rik Eijkelkamp: “Collectie Overijssel heeft ons gevraagd een onafhankelijk locatieonderzoek uit te voeren. We gaan mogelijke vestigingslocaties in beeld brengen en beoordelen. We zijn op zoek naar een perceel van minimaal 5.000m², op een centrale en toegankelijke locatie. We maken een shortlist van mogelijke locaties in Salland, met de belangrijkste voors en tegens per locatie.”

Collectie Overijssel heeft de bijzondere taakstelling om historische archieven en collecties te behouden en beschikbaar te maken. Het is een Gemeenschappelijke Regeling van de gemeenten Deventer en Zwolle en het Rijk. Collectie Overijssel archiveert ook voor de Provincie Overijssel, de gemeenten Dalfsen, Olst-Wijhe en Zwartewaterland en Waterschap Drents-Overijsselse Delta. De oudste documenten zijn uit de 12e eeuw, nog van voor het Hanze-samenwerkingsverband.

Rik: “We zoeken naar een gebouw of een ontwikkellocatie voor een gebouw waarin de komende jaren nog ten minste 13 strekkende kilometer extra archieven een plek kunnen vinden. Wellicht wordt dit nog meer als andere gemeenten of erfgoedinstellingen hun archieven en collecties ook op deze centrale plek willen laten beheren. Op basis van de shortlist aan locaties die wij maken kan het bestuur van Collectie Overijssel beslissen welke locaties geschikt zijn om verder te verkennen. Een interessante zoektocht dus en voor ons een bijzonder leuk project!”

Bijlagen:

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie