Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Terrassenbeleid voor gemeente Coevorden

“Afgelopen woensdag konden tijdens een omgevingsdialoog voor de binnenstad van Coevorden bewoners en ondernemers laten weten hoe zij tegen beleid voor terrassen aankijken. In de binnenstad zijn de meeste terrassen en die staan bovendien bijna allemaal op de openbare straat of op het marktplein. De bijeenkomst ging heel gemoedelijk. De aanwezige bewoners vinden het fijn dat er terrassen zijn en gaven aan vooral duidelijkheid over bijvoorbeeld de sluitingstijd te wensen,” vertelt projectleider Rik Eijkelkamp.

De gemeente Coevorden heeft nu nog geen terrassenbeleid. De regels die er zijn staan in de APV. Er is dus nog weinig geregeld, maar er zijn ook eigenlijk weinig problemen. Toch wil de gemeente graag duidelijk beleid op papier hebben staan, om te voorkomen dat er in de toekomst wel problemen ontstaan. Terrassen staan tenslotte op of grenzen aan de openbare ruimte, waar ze in theorie overlast zouden kunnen veroorzaken.

Rik: “In overleg met vertegenwoordigers van de horeca in de gemeente gaan we een basisset regels opstellen. Die regels moeten aan de ene kant de gewenste duidelijkheid geven en aan de andere kant ruimte bieden aan ondernemers met creatieve ideeën. We hebben eerder al overleg gehad met de horecaklankbordgroep en de Koninklijke Horeca Nederland. Dat ging, net als bij de bewoners, in harmonie. Dus het ziet ernaar uit dat ook het opstellen van de regels tot weinig problemen gaat leiden.”

In het voorjaar wordt het concept-terrassenbeleid voorgelegd aan het college van B en W en aan de horecaklankbordgroep. Daarna is het de bedoeling dat de regels daadwerkelijk worden vastgelegd in het terrassenbeleid en de terrassenvergunningen.

Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie