Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Binnenstadsvisie Enschede

Aanleiding

Analyse

Visie

Resultaat

Vervolg

Huiskamer van de stad en regio
De Enschedese binnenstad is hét brandpunt van de stad en van de regio Twente. De rijke historie en mix van winkels, horeca, cultuur, wonen en werken leiden tot veel variatie en levendigheid. Dit heeft grote aantrekkingskracht op inwoners van de stad en de omliggende (Eu)regio. Het is de 'huiskamer' waar mensen ontspannen en ontmoeten.

Afname aantal bezoekers
Wel staat deze positie onder druk. Uit passantentellingen blijkt dat het aantal bezoekers de laatste jaren is afgenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door wijzigingen in consumentengedrag. Structurele leegstand dreigt. Om in te kunnen spelen op de uitdagingen van de toekomst gaf de gemeente Enschede DTNP de opdracht een integrale binnenstadsvisie op te stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie