Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Detailhandel en leefbaarheid (BZK)

Aanleiding

Analyse

Visie

Resultaat

Vervolg

Bevolkingskrimp heeft effect op leefbaarheid
Steeds meer regio’s in Nederland hebben te maken met bevolkingskrimp. De afname van de bevolking heeft effect op de leefbaarheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is actief bezig met het tegengaan van negatieve effecten van krimp op de leefbaarheid in de krimp- en anticipeergebieden. De aanpak is samen te vatten in drie pijlers: wonen en ruimte, economische vitaliteit en voorzieningen.

Detailhandel belangrijk voor leefbaarheid
Detailhandel is een belangrijke basisvoorziening als het gaat om leefbaarheid. Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar de invloed van detailhandel op de leefbaarheid. Het Rijk gaf DTNP opdracht door middel van een verkennend onderzoek bij te dragen aan het vergroten van de kennis op dit gebied. Doel is een handreiking voor een strategie op maat, gericht op vitale winkelvoorzieningen in krimp- en anticipeergebieden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie