Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Regionale detailhandelsstructuurvisie Alkmaar

Aanleiding

Analyse

Visie

Resultaat

Vervolg

Meerwaarde van een regionale detailhandelsvisie
Veel winkels en winkelgebieden hebben een aantrekkingskracht die de eigen gemeente overstijgt. Daarom is het belangrijk de toekomstig gewenste winkelstructuur op de schaal van de regio te bepalen. Zeker nu de winkelmarkt is veranderd in een verdringingsmarkt zijn regionale keuzes in locaties en plannen nodig om een compleet winkelaanbod te behouden op locaties die voor inwoners en bezoekers van de regio van grote waarde zijn.

Provincie geeft regio’s verantwoordelijkheid
De regio’s in Noord-Holland hebben de verantwoordelijkheid winkelontwikkelingen regionaal af te stemmen. Regio’s moeten beschikken over een regionale detailhandelsvisie. Samenwerkingsverband Regio Alkmaar (acht gemeenten, 500.000 m² winkelvloeroppervlak) heeft DTNP gevraagd de eerste gezamenlijke detailhandelsvisie op te stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie