Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Marktplan centrum Haaksbergen

Aanleiding

Analyse

Visie

Resultaat

Vervolg

Centrumplan slachtoffer van crisis
In 2006 stelde DTNP de detailhandelsvisie op voor de gemeente Haaksbergen. In deze visie kreeg het centrum de hoogste prioriteit. Ter versterking van het winkelaanbod in de omgeving van de Markt werd tegelijkertijd het Marktpromenadeplan opgesteld, bestaande uit een geheel nieuwe winkelstraat en forse toename van winkels. Mede door de sterk gewijzigde winkel- en vastgoedmarkt in de jaren erna bleek het project echter niet haalbaar.

Haalbaarheidsstudie naar alternatief plan
Om op deze belangrijke locatie in Haaksbergen toch een ontwikkeling van de grond te krijgen besloot het College van B&W tot een haalbaarheidsstudie naar een alternatief plan met versterking van de bestaande structuur en een kleiner programma als belangrijke uitgangspunten. De gemeente vroeg DTNP om de opdracht uit te voeren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie