Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Webwinkel Effecten Berekening (WEB) ©

Introductie

Bekijk webtool

Toelichting

Internet heeft gevolgen voor de vraag naar vierkante meters winkelruimte. Maar in welke mate? En in welke winkelgebieden zijn de effecten het grootst? De Webwinkel Effecten Berekening (WEB) van DTNP geeft inzicht in de effecten van internet op de vraag naar fysieke winkels in 2020 in alle stads- en dorpscentra in Nederland met meer dan 2.500 m² winkelvloeroppervlak.

Branche- en centrumspecifiek effectenmodel
De effecten van internet zijn per branche verschillend, en de samenstelling van het aanbod verschilt per type winkelgebied. Om een concreet 'gevoel' te krijgen bij de mate waarin internet effect heeft op de behoefte aan winkelruimte in de centra van Nederland zijn in de WEB de prognoses over de groei van internet per branche opgenomen. Door deze door te rekenen met het aanbod in de verschillende branches biedt de WEB een effectenmodel per centrum.

Internet niet enige bepalende factor
Naast internet zijn er natuurlijk ook andere trends die impact hebben op de behoefte aan winkels in centra. Denk aan vergrijzing van midden- en kleinbedrijf ondernemers en meer terughoudende vestigingsstrategieën van winkelformules. Ook de ruimtelijke opzet (routing, sfeer, etc.), de positie ten opzichte van omliggende centra en groei of krimp van de bevolking zijn sterk bepalend voor de mate waarin een centrum kansrijk of kwetsbaar is. De invloed van internet wordt de komende jaren echter dusdanig 'merkbaar op straat' dat alle centra staan voor de vraag hoe hier op in te spelen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie