Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Hoe gaat het in het centrum van Loppersum?

Readshop in versterkt pand (Bron: eemskrant.nl)
Wereldwinkel in tijdelijk pand (Bron: ommelander.nl)

In 2018 mochten we in Loppersum samen met de lokale ondernemers en eigenaren een toekomstvisie opstellen voor het centrum. We kwamen in een dorp waar veel onzekerheid was over de toekomst vanwege de aardbevingsproblematiek. Nu de versterkingsoperatie in Loppersum-Centrum op gang is gekomen waren we erg benieuwd hoe het er nu gaat. Daarover sprak adviseur Tycho Wissink met Kors van Slochteren, projectleider Centrum Loppersum bij gemeente Eemsdelta.

Tycho: “Onze opdracht was om perspectief te bieden. We spraken met de lokale mensen af dat we een visie gingen maken voor Loppersum waarin we ons niet zouden laten beperken door de onmogelijkheden van de versterkingsoperatie. Tegelijkertijd wilden we natuurlijk met een haalbaar verhaal komen en werd dus een en ander wel afgestemd met o.a. de Nationaal Coördinator Groningen, de uitvoeringspartij voor de versterking van de panden in het bevingsgebied. Na een intensief traject met een veelheid aan sleutelgesprekken met ondernemers, eigenaren en maatschappelijke instanties presenteerden we de ruimtelijke visie op het centrum in 2019.”

Een belangrijke vraag die in 2018 voorlag was of het ‘gat’ in de historische Hogestraat, dat tijdens de bouw van de supermarkt was ontstaan, weer moest worden gevuld of niet (hier gold een terugbouwplicht). Tycho: “We hebben toen geadviseerd het daar ontstane pleingebied, het Henk Zigtermanplein, juist het middelpunt van het centrum te maken en om tijdens de versterking ook juist hier de wisselunits te plaatsen.”

Tijdelijke winkelunits op het Zigtermanplein en andere gebouwen in het centrum die hun functie verloren hadden, worden nu inderdaad gebruikt als ‘wisselwinkel’ wanneer het eigen (winkel)pand wordt versterkt.

Het herzien van de terugbouwplicht blijkt een goede keuze te zijn geweest. Kors van Slochteren: “Doordat die plek zo in het zicht ligt, willen ondernemers het wel proberen in de wisselwinkels én vormt het plein nu de verbindende schakel in het dorp.” De Wereldwinkel zit nu in zo’n wisselunit. Deze winkel heeft, conform de uitgangspunten van de centrumvisie, gekozen voor een nieuwe locatie in de Hogestraat. Het nieuwe onderkomen wordt momenteel versterkt en aangepast aan de wensen van de Wereldwinkel. De Read Shop was de eerste winkel die een wisselunit introk, en is sinds kort terug in het eigen, inmiddels versterkte, pand.

Een andere ambitie was het samenbrengen van sociaal-maatschappelijke functies om ze voor de toekomst te kunnen behouden. Kors: “Onder andere bibliotheek, Dorpshuis en zorgverleners zijn in vergaande gesprekken over gezamenlijke huisvesting. Dit is nodig om het dorp ook in de toekomst een echt ‘centrumdorp’ te kunnen laten zijn. Er speelt daarnaast nog van alles achter de schermen om verder vorm te geven aan de centrumvisie.”

Aanvullende context van de visievorming was de toen aankomende fusie van gemeente Loppersum naar Eemsdelta (met Delfzijl en Appingedam). Die fusie is inmiddels een feit. De visie moest helpen om de belangen van Loppersum ook in de nieuwe gemeente te waarborgen. Kors: “Natuurlijk helpt dat, we hebben nu een vastgestelde visie die voor mij en het dorp een leidraad zijn om plannen uit te werken. Maar ook voor de ondernemers zelf is het iets wat houvast geeft; dit is wat we aan het doen zijn.”

DTNP is erg blij te horen dat de toen dreigende negatieve spiraal niet lijkt te zijn ingezet. Het is echter nog te vroeg om achterover te leunen, er moet nog veel de goede kant op vallen. Centrumgebieden zijn essentieel voor leefbaarheid, juist in dit gebied. Tycho: “DTNP voelt, zeker ook vanwege het aardbevingsleed, een grote betrokkenheid bij deze plek en de mensen daar. We hopen dat de gemeente, hogere overheden en instanties als het NCG gecontinueerde aandacht hebben en ondersteuning zullen bieden, voor de toekomst van het centrum van Loppersum.”

Bijlagen:

Readshop in versterkt pand (Bron: eemskrant.nl)
Wereldwinkel in tijdelijk pand (Bron: ommelander.nl)
Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie