Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons


Dynamiek door beleid, de corona-update

Wat te doen met kansarmere gebieden in het centrum?

Het lijkt erop dat de coronamaatregelen versoepeld worden en dat de winkels binnenkort weer (meer) open mogen. Hoe centragebieden er dan uit zullen zien, is moeilijk te voorspellen. Toch kunnen gemeenten en ondernemersverenigingen nu al perspectief bieden aan de ondernemers. Door dat juist nu al te doen, weten ondernemers dat het de moeite waard is om vol te houden. Hoe je dat perspectief biedt, beschrijven we in onze handleiding ‘Dynamiek door beleid’. Deze handleiding stelden we op in opdracht van INretail en actualiseerden wij onlangs voor de tweede keer, dit keer met corona-update.

De hele handleiding, met daarin een heldere samenvatting van actuele ontwikkelingen, relevante jurisprudentie en bovenal het praktische ‘ABC van aan de slag!’ kunt u gratis downloaden.

Hieronder laten wij u kort kennismaken met dat ABC voor vitale winkelgebieden, en wel met stap C: het transformatieplan.


Dynamiek door beleid downloaden

Transformatieplan als strategie voor kansarme locaties

In stap A is de detailhandelsstructuur bepaald, in stap B is ingezoomd op de vraag welke delen van de hoofdcentra kansrijk zijn. Daarmee is het ook duidelijk op welke locaties transformatie naar andere functies onvermijdelijk is. Hoe zorg je ervoor dat een kansarme locatie verkleurt van een publiek gebied naar bijvoorbeeld een gebied voor wonen of werken?

Dit is geen makkelijk proces. Ondernemers en eigenaren hebben vaak nog te hoge verwachtingen van de kansen van hun winkel of vastgoed. Het is dan belangrijk dat de overheid de regie neemt, en het verlies nemen bespreekt met de betrokkenen. Daarna kan er gekeken worden naar oplossingen en nieuw perspectief. Dit is maatwerk en hangt ook af van de mate waarin de gemeente hierin de regie wil nemen.

Rik Eijkelkamp
Directeur DTNP en mede-opsteller Dynamiek door beleid

Welke mate van regie?

Bij de transformatie van de zwakkere delen van hoofdcentra kunnen gemeenten kiezen voor drie verschillende vormen van regie, die oplopen in mate van inzet van de overheid. Hieronder leggen we deze drie vormen uit.

Drie vormen van regie

1. Kaderstellend defensief

In de detailhandelsstructuurvisie staat beschreven welke gebieden het predicaat ‘niet versterken/geleidelijk af te bouwen’ hebben gekregen. Functiewijziging wordt hier mogelijk gemaakt. Een visie ontbreekt echter, waardoor het gebied nog lang zwak blijft functioneren.

2: Kaderstellend offensief

De gemeente maakt een transformatieplan en gaat in gesprek met eigenaren over mogelijke alternatieven, zoals wonen of werklocaties.

Transitie en transformatie binnenstad Kampen

Ook Kampen ontkomt niet aan de landelijke trend van een structurele afname van het aantal winkels. Wij zijn daar nu bezig met de aanpak van de transitie en transformatie van de binnenstad. Er is bij deze transformatie-opgave voor gekozen om per deelgebied met ondernemers, eigenaren en bewoners in gesprek te gaan over de mogelijke oplossingen voor dat gebied.

Lees hier meer over de binnenstad van Kampen

Het aanpakken van de transformatie-opgaven ligt niet enkel bij gemeentes. Vastgoedeigenaren hebben de sleutel in handen. Zij zullen over de toekomstige verhuurbaarheid en invulling van hun panden moeten blijven nadenken en, als die verhuurbaarheid afneemt, daarop moeten anticiperen. Ons advies is wederom: blijf niet wachten. Maak een plan om het vastgoed voor perspectiefrijke functies geschikt te maken en zoek afstemming met de gemeente. In stadsdeelcentrum Schalkwijk nam de VVE het initiatief voor een transformatieplan. Samen met de eigenaren onderzochten wij wat de beste ontwikkelingsrichting is om het centrum vitaal te houden.

Ward Frielink
Directeur DTNP

Lees hier over centrum Schalkwijk

3: Participerend herstructureren

De gemeente investeert zelf in grond en vastgoed. Dit kan door een fonds op te richten dat gevuld worden vanuit de grondexploitatie van ontwikkelingen op kansrijke locaties.

Transformatie centrum Oosterhout

In het Brabantse Oosterhout heeft de gemeente, in de strijd tegen de leegstand in het centrum, ervoor gekozen een overdekt winkelcentrum op te kopen. Door de aankoop worden er flink wat overtollige meters uit de markt gehaald, zonder dat de winkelroute geschaad wordt. De gemeente dacht voor de herinvulling in eerste instantie aan woningen of maatschappelijke functies, maar heeft inmiddels besloten het gemeentehuis naar deze centralere locatie te verplaatsen.

Meer informatie over Oosterhout

Leegstaande of verloederde winkelgebieden geven op de lange duur gegarandeerd meer problemen. Het is dan ook van belang dat de overheid de regie neemt en perspectief biedt voor de betrokkenen op dit soort locaties.

Dirk Jan Droogh
Senior consultant DTNP en mede-opsteller Dynamiek door beleid

Ook aan de slag met een transformatieplan?

Met ons team van planologen, geografen en stedenbouwers maken wij al 25 jaar effectieve, creatieve en vooral uitvoerbare visies. Wij helpen u graag met advies over of het opstellen van een transformatieplan. Mail of bel ons voor een vrijblijvende (video)afspraak: info@dtnp.nl | 024 3792083

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie