Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Vastgoedstrategie winkelplint Hatert Nijmegen

Goed rentmeesterschap woningbouw­vereniging

In de Nijmeegse wijk Hatert, aan het Binnenhof, bezit en beheert woningbouwvereniging Talis een naoorlogs wooncomplex met twee winkelstrips op de begane grond. De kleine Aldi-supermarkt vertrekt naar verwachting uit een van de strips. Het beheren van commercieel vastgoed behoort niet langer tot de primaire taken van woningcorporaties, tenzij er sprake is van aantoonbaar maatschappelijk belang voor de bewoners van de socialehuurwoningen. De woningbouwvereniging vroeg ons te analyseren wat een gewenste en haalbare invulling was voor dit complex en wat haar rol is om dit te realiseren. Talis vindt het haar verantwoordelijkheid dat, ook in geval van verkoop, dit onroerend goed een ‘duurzame’ (stabiele) invulling krijgt.

Veranderende functie naoorlogse winkelplinten

Het complex had oorspronkelijk een duidelijke positie en functie als ondersteunend buurtcentrum binnen de wijk Hatert. Het voorzieningenaanbod in het Binnenhof is in de loop der jaren echter veranderd. Om, na vertrek van Aldi, een neerwaartse spiraal van steeds laagwaardiger programma (en tenslotte leegstand) te voorkomen, hebben wij Talis in dit geval geadviseerd om zelf de regie te houden en een andere invulling te geven aan de begane grond van het complex.

Hiervoor is een locatie- en scenario-analyse uitgevoerd, waarbij zes uiteenlopende scenario’s zijn beoordeeld (o.a. op economisch functioneren, ruimtelijke kwaliteit en gevolgen voor de wijk en voor bewoners van het Binnenhof). Hierbij kwamen transformatie naar woningen of invulling met een passend maatschappelijk programma (wijkbeheer, huiskamer, flexibele werkplek, etc.) als meest kansrijk naar voren. In beide gevallen krijgt het Binnenhof weer een meerwaarde voor zowel Talis als voor de wijk en haar bewoners.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie