Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Behoefteraming winkelvastgoed centrum Valkenswaard

Structurele leegstand Valkenswaard

Het centrum van Valkenswaard heeft een groot en structureel leegstandsprobleem. De gemeente Valkenswaard wil werken aan een kleiner centrumgebied. Hiervoor wil zij inzicht in de toekomstige behoefte aan winkelruimte: aan hoeveel winkeloppervlak en aan hoeveel panden in verschillende categorieën van omvang heeft Valkenwaard in de toekomst behoefte? DTNP weet als centrumspecialist welke vastgoedtrends relevant zijn in een centrum als dat van Valkenswaard.

Behoefte winkelaanbod en pandgroottes per sector

DTNP heeft eerst op verschillende manieren het haalbare programma berekend. Naast het klassieke DPO (‘distributie­planologisch onderzoek’) hebben we ook de trends en ontwikkelingen in de winkelmarkt geanalyseerd, benchmark­analyse uitgevoerd en met de DTNP-formulebank de vastgoed­behoefte van marktpartijen inzichtelijk gemaakt. Om de toekomstige behoefte aan pandgroottes uit te diepen is per sector onder andere gekeken naar de verhouding zelfstan­digen/ketens, de huidige pandgroottes en de Retail Risk Index van panden. Zo konden we concluderen dat er in de toekomst minder behoefte is aan kleine (kleiner dan 200 m² bvo) en middelgrote winkels (400 tot 750 m² bvo).

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie