Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Toekomstvisie Markt van Amstelveen

Sterke warenmarkt wil sterk blijven

Elke vrijdag wordt op het Stadsplein de Markt van Amstelveen gehouden. De warenmarkt heeft een gevarieerd aanbod en is goed ingepast in het Stadshart. Door landelijke trends (teruglopend marktbezoek) en lokale ontwikkelingen (vernieuwing Stadshart) ontkomt ook deze warenmarkt echter niet aan veranderingen. Op verzoek van de marktcommissie en de gemeente deed DTNP daarom onderzoek naar de toekomstige positie van de Markt van Amstelveen.

Uit een enquête onder ondernemers kwam de (gedwongen) verplaatsing van de markt tijdens evenementen als grootste knelpunt naar voren. Ondernemers gaven aan omzetverlies te lijden bij de verplaatsing naar de andere kant van het centrum. Daarnaast zorgden de voorgenomen ontwikkelingen in het Stadshart (en de voorgenomen ‘verschuiving’ van de warenmarkt richting de Rembrandtweg) voor onduidelijkheid en onzekerheid bij ondernemers. Zo was, in afwachting van de precieze ontwikkelingen in het Stadshart, de nieuwe (vaste) vergunningverlening voor de warenmarkt tijdelijk stopgezet.

Een nieuw perspectief: de markt centraal

In ons onderzoek hebben we op basis van het toekomstige draagvlak de ideale omvang van de markt bepaald. Vervolgens bekeken wij hoe deze markt zo optimaal en aantrekkelijk mogelijk ingepast zou kunnen worden binnen het vernieuwde Stadshart. Deze schetsopstelling is in de visie verder uitgewerkt in dwarsdoorsnedes en sfeerbeelden, zodat duidelijk werd welke kansen de nieuwe opstelling biedt (o.a. meer flexibiliteit in standplaatsgrootte en -oriëntatie).

Uit de analyse van DTNP bleek dat deze verschuiving ook tijdens evenementen een oplossing zou kunnen bieden. In overleg met de marktondernemers heeft de gemeente nu besloten om in de aanloop naar een nieuw Stadshart de vrijdagmarkt tijdens de evenementen niet langer te verplaatsen. Dankzij dit nieuwe toekomstperspectief is de Markt van Amstelveen niet langer afhankelijk van de ontwikkelplannen rond het Stadshart; er is ook in de nieuwe situatie voldoende ruimte voor een toekomstbestendige warenmarkt.

Ook modernisering van de marktregels was onderdeel van onze ‘Toekomstvisie Markt van Amstelveen’. Het college van B&W heeft inmiddels de marktregels herzien, zodat er weer vaste vergunningen (voor bepaalde tijd) uitgegeven kunnen worden. De gemeente biedt met deze modernisering van de regelgeving ruimte aan een verdere professionalisering van de warenmarkt. Zo kan de Markt van Amstelveen verder bouwen aan een succesvolle toekomst.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie