Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Koopstromenonderzoek Randstad 2018

Feiten en cijfers in een snel veranderende markt

Het aantal mensen dat online winkelt, blijft nog steeds toenemen. Dat heeft met name effect op middelgrote winkelcentra. Winkels in deze gebieden zien hun omzet teruglopen. Dat is een van de conclusies uit het ‘Randstad Koopstromenonderzoek 2018’. Opvallend is dat de grote centra hun positie juist verstevigen.

I&O Research en DTNP voerden het onderzoek uit in opdracht van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Aan het onderzoek hebben 85.000 huishoudens deelgenomen. Het onderzoek is op vergelijkbare wijze gedaan als in 2016 en 2011, zodat trends goed in beeld komen. De enorme hoeveelheid data is verzameld en verwerkt door I&O Research. Door DTNP zijn verdere analyses gemaakt, zodat uit de grote hoeveelheid gegevens heldere bevindingen naar voren komen over veranderend consumentengedrag en de effecten op het functioneren van verschillende typen winkelgebieden.

Waardevolle referentiecijfers voor alle centra in Nederland

De conclusies hebben wij samen met I&O Research gepresenteerd tijdens het Symposium Randstad Koopstromenonderzoek in de Winkel van Sinkel in Utrecht. Met deze uitkomsten ontstaat een scherp beeld van de verschuivingen in het koopgedrag en de consequenties voor alle afzonderlijke winkelgebieden in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Met de enorme steekproef, het gevarieerde onderzoeksgebied met grote steden, kleine dorpen en landelijk gebied zijn ook goede referentiecijfers beschikbaar gekomen voor overig Nederland. De gegevens over verschillende jaren maakt monitoring per centrum mogelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie