Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Binnenstadsontbijt Hoorn

In gesprek over uitkomsten Koopstromenonderzoek

Koopstromenonderzoek kan erg waardevol zijn om inzicht te krijgen in het lokale koopgedrag. De betekenis en interpretatie van al die verschillende cijfers is voor ondernemers alleen niet altijd even makkelijk: doen we het nou goed of slecht? Normaal of uitzonderlijk? Een nieuwe trend of makkelijk te verklaren verschil? DTNP is gevraagd toelichting te geven op het Koopstromenonderzoek Randstad 2018 tijdens het ‘binnenstadsontbijt’ in Hoorn. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst plaatsten we de uitkomsten voor Hoorn in perspectief. Daarna volgde een discussie over de afnemende koopkrachtbinding aan de Hoornse binnenstad. De verschillen en overeenkomsten met vergelijkbare steden gaven nog meer inzicht en duidelijkheid. Het inzicht in de ontwikkeling van de koopstromen sinds 2016 en de kwalitatieve waardering van de binnenstad gaf vervolgens aanleiding het samen te hebben over de toekomst. Welke trends raken Hoorn, en zetten die trends door? Is dat lokaal te beïnvloeden? Wat betekent dit voor de toekomst van de binnenstad? Met onze kennis van de landelijke situatie hebben we goede voorbeelden gegeven van wat wel en niet werkt. Zo boden we perspectief op de juiste richting om samen te werken aan een toekomstbestendig centrum.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie