Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Effectenonderzoek perifere sportwinkels Zuid-Holland

Wel of geen ontheffing voor Decathlon?

Het detailhandelsbeleid van de provincie Zuid-Holland staat winkels in de periferie in beginsel niet toe. De gemeentes Schiedam en Den Haag dienden bij de provincie Zuid-Holland een ontheffingsverzoek in om vestigingen van Decathlon wel in de periferie toe te staan. Om een goede afweging te kunnen maken vroeg de provincie DTNP een onderzoek naar de ruimtelijke effecten van perifere sportwinkels uit te voeren. Ook voor de juridisch houdbare motivering van een (positief of negatief) besluit is een op de situatie toegespitst onderzoek noodzakelijk (jurisprudentie Dienstenrichtlijn/Appingedam).

Effecten op afzonderlijke centra

DTNP ontwikkelde op basis van het Randstad Koopstromen­onderzoek een rekenmodel dat laat zien hoe de toevoeging van perifere sportwinkels op de beoogde locaties de koopstromen beïnvloedt. Met de uitkomsten hiervan is het effect op ieder afzonderlijk centrum in de regio berekend. Daarnaast is ingegaan op aspecten als leefbaarheid en leegstand, de ruimtelijke inpasbaarheid van deze grote sportwinkels en de vraag of de Decathlon-formule planologisch-juridisch onderscheidend is van andere grootschalige (sport)winkels.

DTNP-onderzoek vormt basis voor gemotiveerd besluit

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland heeft inmiddels besloten de perifere vestigingen van Decathlon niet toe te staan. Gedeputeerde Anne Koning zegt over dit besluit: "Onderzoek laat zien dat er geen extra bijzondere omstandigheden zijn om Schiedam ontheffing te verlenen. Als we toch ontheffing verlenen, zoals Provinciale Staten verzoeken, kan dat gevolgen hebben voor andere locaties. We staan dan juridisch niet sterk om andere perifere detail­handels­ontwikkelingen te weigeren. Met alle negatieve gevolgen voor stadscentra van dien."

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie