Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Analyse warenmarkten Amsterdam

Functioneren warenmarkten kritisch bekeken

In Amsterdam staat het functioneren van veel markten onder druk. In haar Marktvisie kiest de gemeente voor kwalitatieve verbetering. DTNP onderzocht als vervolg hierop alle (meer dan 25) markten van Amsterdam. Daarbij bekeken wij zorgvuldig elke markt afzonderlijk. Maar bovenal beoordeelden we de markten in hun onderlinge samenhang en in samenhang met hun (vaak sterk veranderende) verzorgingsgebieden en de overige voorzieningen in de buurt.

Structurele mismatch tussen vraag en aanbod

In sommige delen van de stad kwam een grote ‘mismatch’ naar voren tussen het aantal kooplieden en marktdagen en het aantal aanwezige inwoners in het verzorgingsgebied. Het gevolg daarvan is goed zichtbaar: de ‘mismatch’ maakt de haalbare omzetten per uur en investeringsniveaus vaak laag, en het aanbod ‘schraal’ en weinig attractief. Het gevolg is dat het aanbod op veel markten ook kwalitatief niet goed meer aansluit op wat de inwoners vragen. Er zijn echter ook markten waar vraag en aanbod wel op elkaar aansluiten en waar marktkooplieden dan ook goed kunnen ondernemen.

Het onderzoek maakt duidelijk dat het bij de kwalitatieve verbetering van markten gaat om een subtiel samenspel tussen vraag en aanbod. Veranderende consumenten en consumentengedrag vragen niet alleen om aanpassing van ondernemers, maar ook om herziening van beleid en regels. De gemeente heeft uiteindelijk de beslissende rol als ‘marktmeester’: zij bepaalt de locatie, de opstelling, het aantal plaatsen en marktdagen, de openingstijden en de regels over toewijzing en eventuele branchering. Met onze onderzoeksresultaten is de gemeente Amsterdam nu per deelgebied met betrokkenen op en rond de markten aan de slag.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie