Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Economische spin-off Museum Arnhem

Een aantrekkelijke en complete bestemming

Door de afname van het fysieke winkelaanbod worden overige publieksfuncties belangrijker voor Nederlandse binnensteden. Om aantrekkelijk te blijven voor de eigen inwoners en voor incidentele centrumbezoekers (dagjesmensen) is een sterk toeristisch/recreatief imago steeds belangrijker. De aanwezigheid van enkele onderscheidende (bijv. culturele) bezoekdoelen levert daaraan een grote bijdrage.

Museum Arnhem is een dergelijk bezoekdoel, waarvoor liefhebbers van moderne kunst speciaal naar de Rijnstad komen. Door een mislukte aanbesteding voor de vernieuwing van het museum laaide de politieke discussie in Arnhem weer op: moet het museum op zijn huidige locatie blijven of moet het verhuizen naar de binnenstad? In opdracht van de gemeente Arnhem maakten wij een vergelijking van de economische spin-off van Museum Arnhem voor twee locaties: de huidige locatie, aan de rand van de stuwwal en met uitzicht over het Rijndal, en een hypothetische centrumlocatie. Hierbij stond de vraag centraal of verplaatsing van het museum naar de binnenstad economische meerwaarde heeft en hoeveel.

Locatie, locatie, locatie!

DTNP benaderde deze vestigingsvraag vanuit drie economische potenties: directe bestedingen (van museumbezoekers), exposure (voor de hele stad) en effecten op de gebiedsontwikkeling (‘Guggenheim-effect’). Hoewel een centrumlocatie leidt tot iets meer kruisbestuiving tussen het museum en overige publieksfuncties gaf (in dit geval) uiteindelijk de landschappelijke kwaliteit van de huidige locatie de doorslag. Hiermee kan Museum Arnhem iets unieks toevoegen aan het imago van de stad als een aantrekkelijke en complete bestemming. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie en uitbreiding van Museum Arnhem op de stuwwal.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie