Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Integrale centrumvisie Bergen op Zoom

Van een economische aanpak naar een integrale visie

De gemeente Bergen op Zoom werkt sinds 2016 aan een aantrekkelijk, levendig en toekomstbestendig centrum. Vanuit de ‘Brede aanpak Binnenstad’ heeft de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de winkelleegstand in de binnenstad aangepakt. DTNP heeft hier de afgelopen jaren aan bijgedragen door eerst het gemeentelijke detailhandelsbeleid voor de hele gemeente op te stellen en onderscheidende gebiedsprofielen te definiëren in de binnenstad. Vervolgens hebben we een integrale centrumvisie opgesteld, waarin het sectorale beleid van de gemeente op het gebied van onder andere economie, wonen, verkeer en groen is gebundeld.

Onze aanpak: de gebruikers staan centraal

Het doel van deze overkoepelende centrumvisie was niet om nieuwe keuzes te maken, maar om juist de dynamiek tussen gemeentelijke ambities en sectorale belangen inzichtelijk te maken. Door de visie vanuit verschillende schaalniveaus op te bouwen, komt deze los van (traditionele) sectorale kaders. In de visie staan de behoeftes van drie gebruikersgroepen centraal: toeristen, lokale bezoekers en bewoners.

De Bergse binnenstad heeft voor ieder van hen een andere functie: toeristen willen de ‘historie en cultuur’ beleven, lokale bezoekers komen voor de ‘publieke functies’ en de bewoners verlangen vooral een ‘prettige leefomgeving’. De drie leefwerelden zijn door ons samengebracht in één overkoepelende visie die de samenhang tussen de schaalniveaus zichtbaar heeft gemaakt. Hiermee is een integrale basis gelegd (ruimtelijk, economisch en sociaal) voor het toekomstige binnenstadsbeleid. Om het toekomstbeeld te bereiken hebben we een uitvoeringsparagraaf met acties en maatregelen opgesteld. Gemeente en alle overige betrokkenen hebben daarmee concrete aanknopingspunten om aan de slag te gaan.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie