Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Coevorden positionering centrumstraten

Aan de slag met de Toekomstvisie Centrum Coevorden

Net als veel andere middelgrote binnensteden heeft het centrum van Coevorden te maken met teruglopende passantenaantallen en toenemende leegstand. Nu de winkelfunctie afneemt, moeten er structurele keuzes gemaakt worden. DTNP stelde daarom in 2017 een toekomstvisie op, met als resultaat een compacter voetgangersgebied met onderscheidende centrumstraten. Als vervolgstap hebben we de positionering van drie centrumstraten verder uitgewerkt en vertaald in concrete maatregelen.

Van winkelstraat naar centrumstraat

Aan de hand van de eerder vastgestelde toekomstvisie bespraken wij met eigenaren en ondernemers hoe zij aankeken tegen hun toekomst en positie. Dat deden wij in de vorm van groepsgesprekken per doelgroep en straatdeel, zodat vrij en over concrete zaken gesproken kon worden. Met deze input is de toekomstvisie verder ‘ingekleurd’, waarbij de primaire winkelstraten duidelijk zijn afgebakend. Een bundeling van bezoekers in deze winkelstraten betekent dat er minder gaten vallen in het winkelfront en dat de kans op combinatiebezoek toeneemt.

Auto te gast

Buiten het compacte voetgangersgebied kan een aanvullend vestigingsmilieu gecreëerd worden door in sommige straatdelen de auto weer toe te laten. Zo leent het noordelijke deel van de Friesestraat zich goed voor een herinrichting waarbij de auto ‘te gast’ is. Inmiddels heeft de gemeente ervoor gekozen auto's inderdaad weer toe te laten in dit deel van deze centrumstraat. Dit biedt kansen voor (afhaal)functies die meer doelgericht bezocht worden (‘stop&go’). In de Sallandsestraat is transformatie van winkelstraat naar woonstraat het doel. Hier kozen we voor een inrichtingsprincipe waarbij een zone van één meter voor de gevel beschikbaar wordt voor privégebruik door bewoners. Zo ontstaat er in de binnenstad van Coevorden een grote variatie aan aantrekkelijke centrumstraten, waar het goed wonen, werken én winkelen is.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie