Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Herstructurering centrum Veghel

Zorgvuldige afweging bij ingrijpende keuzes

Het centrum van Veghel is momenteel te groot voor het eigen verzorgingsgebied. In de Centrumvisie Meierijstad stelde DTNP eerder vast dat het Veghelse centrum met ongeveer een derde moet krimpen. 10.000 m² winkelvloeroppervlak is niet ‘zomaar’ af te schrijven. Wij hebben daarom in een intensief proces met betrokkenen in Veghel gewerkt aan draagvlak voor een visie op deze herstructurering.

Adviseurs van DTNP hebben hiervoor circa vijftig gesprekken gevoerd met lokale ondernemers, vastgoedeigenaren en landelijke winkelketens. Het negatieve beeld van het centrum uit de eerste analyse en het bezoekersonderzoek (rapportcijfer 5,2) werd tijdens deze gesprekken zelfs nog verder versterkt.

Behoefte aan een duidelijke en haalbare strategie

Zowel ondernemers als eigenaren bleken na jaren van tegenslag ‘geen vet meer op de botten’ te hebben. Door afnemende passantenaantallen waren in het gehele centrum de omzet en de huurprijzen in een neerwaartse spiraal beland. Omdat er geen onderscheidende locaties in het centrum meer waren (waar het ‘echt beter’ ging) bleven investeringen uit. Om deze negatieve trend te doorbreken zijn ingrijpende keuzes nodig. De lokale belanghebbenden waren hierover duidelijk: “wij kunnen het niet alleen, er is regie nodig!”.

Vanuit dit mandaat heeft DTNP een strategische oplossingsrichting voorgesteld, waarbij in het hart van het dorp (aan de Hoofdstraat) een A1-milieu wordt gecreëerd, om zo de winkelmarkt in Veghel opnieuw ‘op gang’ te brengen. Hiervoor dienen enkel sleutelprojecten ontwikkeld te worden. Aanvullend op de hoofd(winkel)straat definieerden we onderscheidende gebiedsprofielen. Voor enkele locaties betekent dit een transformatie van winkel- naar woonstraat. Deze verandering is ingrijpend, maar noodzakelijk om tot een structurele verbetering te komen en te zorgen dat er weer een aantrekkelijk dorpshart ontstaat voor de eigen inwoners. De visie wordt ondersteund door het overgrote deel van de ondernemers en eigenaren in het centrum en is inmiddels vastgesteld door de Raad.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie