Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Onderzoek winkelopeningstijden (en koopzondag) Gorinchem

Belang betrouwbare data bij gevoelige kwesties

In Gorinchem was de discussie over winkelopeningstijden en vooral over koopzondagen een gevoelig politiek onderwerp. DTNP heeft grootschalig onderzoek gedaan naar de standpunten en motieven omtrent de winkeltijden van ondernemers, inwoners en omwonenden van winkelgebieden. Bijzondere aandacht ging in het onderzoek uit naar de koopzondagen. Aan de hand van de uitkomsten van ons onderzoek heeft de raad van de gemeente Gorinchem een besluit genomen over nieuw winkeltijdenbeleid. Door de betrouwbare kwantitatieve informatie is het besluit over de koopzondag geen langdradig (politiek) proces geworden.

Inwoners, consumenten en ondernemers

Het onderzoek bestond uit ruim 1.500 enquêtes onder verschillende groepen, met voor elke groep verschillende vragen: inwoners, winkeliers, omwonenden van winkels en de bezoekers van winkelgebieden. Door de onderzoeksopzet konden we representatieve uitspraken doen over het huidige gedrag op koopavonden en -zondagen, meningen over huidige en gewenste openingstijden, voorkeursbeleid voor de zondag en verschillende feestdagen, de omzet van winkels, overlast-ervaring en -verwachting, etc. De uitkomsten van het onderzoek zijn helder gevisualiseerd in grafieken en kaarten. De resultaten vormen ook belangrijke input voor winkeliers om de eigen openingstijden te evalueren.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie