Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Structuurvisie detailhandel én horeca Leidschendam-Voorburg

Inspelen op trends en Mall of the Netherlands

Het detailhandels- en horecabeleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg stamde respectievelijk uit 2013 en 2011. Sindsdien zijn het consumentengedrag en de positie van centrumgebieden flink veranderd. In combinatie met de ontwikkeling van de Mall of the Netherlands in Leidschendam was dit voor de gemeente aanleiding om DTNP te vragen ook de andere centrumgebieden in de gemeente onder de loep te nemen en het detailhandels- en horecabeleid te actualiseren.

Binnen de visie is de Mall of the Netherlands uitgangspunt. De actuele vragen van gemeente, eigenaren en ondernemers gaan vooral over de drie andere grote winkelgebieden, namelijk het Huygenskwartier, de Julianabaan en het centrum van Leidschendam. Met de betrokkenen van deze winkelgebieden bekeken we de centra ter plaatse en bespraken we de aandachtspunten en kansen. Later in het proces volgde er een bijeenkomst waarin we voor de drie centra samen de belangrijkste resultaten presenteerden en bespraken.

Complementaire centra

DTNP heeft voor elk van de drie centra een heldere positionering gekozen, complementair aan elkaar en aan de Mall of the Netherlands. Daarbij hebben we onder andere gebruik gemaakt van bij ons beschikbare data uit leefstijlen- en koopstromenonderzoek. Vanuit de verschillen in inwonerssamenstelling, bezoekers en ruimtelijke opzet zijn per centrum de kansrijke functies bepaald. Voor elk centrum is dit functieprofiel uitgewerkt in een ruimtelijke visie met concrete acties. Het resultaat is een voorwaardenscheppend gemeentelijk beleid dat de gewenste centrumontwikkelingen stimuleert en een toetsingskader is voor marktinitiatieven voor winkels en horeca.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie