Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Retailparagrafen dorpen Utrechtse Heuvelrug

Dorpscentra tussen grote winkelgebieden

De Utrechtse Heuvelrug is een gemeente van kleine en grote dorpen, zoals Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Leersum, Maarn en Amerongen. De dorpen liggen tussen een aantal grote centrumgebieden, zoals Zeist en Veenendaal, en dicht bij de binnenstad van Utrecht. Door deze ligging en door de landelijke trends is het niet vanzelfsprekend dat het voorzieningenaanbod in de gemeente op peil blijft. Om levendige en economisch vitale dorpskernen te behouden riep de gemeente onze hulp in. Voor elke kern met een centrumgebied is een ‘Retailparagraaf’ opgesteld, een korte analyse met een daaruit voortvloeiend actieplan.

Inbreng van ondernemers

DTNP analyseerde weliswaar de huidige situatie in de betreffende kernen, maar verder zijn de paragrafen vooral tot stand gekomen dankzij de actieve inbreng van lokale ondernemers. Onze rol was 'slechts' faciliterend. Per kern hebben we een bijeenkomst met de ondernemers georganiseerd. Na een inleidende discussie over de toekomstige doelgroepen liepen we met de ondernemers door het centrum. Doel was om vanuit het perspectief van de verschillende bezoekers naar het centrum te kijken. Tijdens deze schouw werd er al druk onderling gediscussieerd en, eenmaal weer binnen, hebben we de discussie gestructureerd voortgezet. De opbrengst van deze bijeenkomsten is door ons uitgewerkt tot een beknopte Retailparagraaf per kern.

En actie!

De door ons uitgewerkte Retailparagrafen zijn vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad. Ondernemers, BIZ en gemeente Utrechtse Heuvelrug zetten daarna snel concrete stappen. Zowel de ‘quickwins’ als de meer complexe trajecten uit de actielijsten worden voortvarend opgepakt. Zo zijn in meerdere centra de parkeerverwijzingen verduidelijkt, wordt op verschillende manieren het verblijfsklimaat in Driebergen-Centrum geoptimaliseerd en zijn ook verbetertrajecten voor de openbare ruimte in de centra van Doorn en Maarn van start gegaan.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie