Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Detailhandelsbeleid provincie Utrecht

Opgave voor een nieuwe Retailvisie

In de Utrechtse binnensteden, dorpscentra en andere centrumgebieden zal er in de toekomst minder winkelruimte nodig zijn, ook al groeit de bevolking. De belangrijkste reden hiervoor is de groeiende verkoop via internet. Vitale centra met een gezond winkelbestand en het behoud van de fijnmazige detailhandelsstructuur in de provincie vragen om heldere keuzes en acties van gemeenten, eigenaren en ondernemers.

De provinciale Retailvisie biedt hiervoor de benodigde kaders. Deze visie is tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten en marktpartijen. Wij leverden in opdracht van de provincie de benodigde inhoudelijke bouwstenen en schreven mee aan de visie. De bouwstenen bestonden zowel uit inhoudelijke analyses als uit visualisaties daarvan in kaarten, grafieken en schema’s. Onderwerpen zijn winkelaanbod- en leegstandsontwikkeling, het economisch functioneren per centrum, trends in de winkelmarkt, bevolkingsprognoses en marktruimte per gemeente, en het toekomstperspectief per type centrum.

Tussentijdse afstemming, unanieme vaststelling

Gedurende de totstandkoming van de Retailvisie hebben wij tussentijds zorgvuldig afgestemd met betrokken leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Zo kwamen cruciale afwegingen en aandachtspunten tijdig op tafel. Het resultaat is een op de Utrechtse praktijk toegespitste Retailvisie met breed draagvlak; de Retailvisie is unaniem vastgesteld door Provinciale Staten.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie