Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Meierijstad: centrum-, detailhandels- en horecavisie

Een breed en zorgvuldig proces

In de Brabantse fusiegemeente Meierijstad was een update van het oude ruimtelijk-economische beleid van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel nodig. DTNP werkte in Meierijstad achtereenvolgens aan een nieuwe centrum-, detailhandels- en horecavisie. Door middel van bezoekersenquêtes, een online blog, beeldvormende raadsessies en publieke inloopbijeenkomsten werden inwoners, ondernemers en bestuurders nadrukkelijk betrokken bij het proces. Tijdens een verkennende ‘ophaalfase’ is met alle betrokkenen een open gesprek aangegaan, zodat wij een brede afweging konden maken tussen de verschillende belangen in de ‘nieuwe’ gemeente.

Centrumvisie als kapstok voor sectoraal beleid

Onze prioriteit lag bij het bepalen van de ambitie, positie en onderlinge verhouding van de vier centrumgebieden. Met die kennis hebben we vier centrumvisies opgesteld op basis van hun eigen kracht en kansen: de drie dorpscentra hebben ieder een beperkte lokaal-overstijgende verzorgingsfunctie, terwijl het food- en cultuurcluster Noordkade in Veghel in potentie een streek-/regiofunctie heeft. Vooral het centrum van Veghel krijgt te maken met een grote transitie. Dit centrum krijgt haar voormalige streekfunctie niet meer terug en zal zich meer moeten profileren als aantrekkelijk dorpshart voor de eigen inwoners. Om de leegstand terug te dringen zal het centrum compacter moeten worden.

Met de centrumvisie als uitgangspunt zijn wij vervolgens aan de slag gegaan met het detailhandels- en horecabeleid in de gemeente. Hierbij is ook de publieksfunctie van de ondersteunende centra in de rest van de gemeente bepaald. Zo is voor de kleine kernen het ‘café bij de kerk’ nog een waardevolle horecavoorziening, terwijl de detailhandel er niet langer houdbaar is. De gemeenteraad van Meierijstad heeft de drie visies vastgesteld en beschikt nu weer over een helder, actueel en eenduidig toetsingskader voor alle dorpen. Hiermee zijn inwoners van de gemeente verzekerd van een goede voorzieningenstructuur dicht bij huis.

Project in beeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie