Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Regionaal kader supermarkten Midden-Limburg

Inzicht in dynamisch speelveld

In een gebied met kleine, krimpende kernen is de wens tot schaalvergroting van verschillende supermarktformules een lastige dobber: voor een moderne supermarkt in elk dorp van een paar duizend inwoners ontbreekt marktruimte. In dit gebied, waar Nederland soms maar 5 kilometer breed is, vinden ook bestedingen plaats door Duitsers en Belgen. Supermarkten willen zich vestigen direct aan doorgaande wegen nabij de grens, buiten de normale voorzieningenstructuur. DTNP voorziet de gemeenten van Midden-Limburg van inzicht in de kansen en knelpunten met het oog op de huidige situatie (vraag/aanbod), trends en bestaande plannen.

Lokale keuzevrijheid en regionale afhankelijk­heid

Door met de buurtgemeenten de analyse en knelpunten te (v)erkennen, wordt richting gegeven aan het lokale beleid. Ook worden zo semantische discussies over definities en cijfers voorkomen. De gemeenten onderschrijven dat ze in hun ambities van elkaar afhankelijk zijn, maar de ruimte voor lokaal maatwerk blijft bewaakt. Kort door de bocht komt de lokale keuze neer op: willen we op zoveel mogelijk plekken een supermarkt of willen we ergens een compleet centrum in de gemeente? Dit regionale handelingsperspectief leidt er toe dat zorgvuldig met de regionale effecten van lokale supermarktontwikkelingen wordt omgegaan.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie