Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Supermarktstructuurvisie Vlissingen

Veel marktinitiatieven in de supermarktsector

Zoals in veel gemeenten spelen er in Vlissingen meerdere ontwikkelingen in de supermarktbranche (uitbreiding, nieuwvestiging). De omvang en locatie van supermarkten heeft een grote invloed op de winkelstructuur in een gemeente. Daarom achtte de gemeente Vlissingen het van groot belang om verschillende supermarktinitiatieven te toetsen op hun bijdrage aan de winkelstructuur en daarmee aan het voorzieningenniveau. Een samenhangende en actuele visie op de gewenste omvang en spreiding van de supermarkten in de gemeente Vlissingen vormde een toevoeging op het bestaande detailhandelsbeleid. Hiermee kreeg de gemeente Vlissingen weer voldoende kaders om supermarktinitiatieven te beoordelen.

Kiezen

De gewenste omvang en locatie van supermarkten hebben we zowel kwantitatief als kwalitatief beoordeeld. Vanuit kwantitatief oogpunt bleek er geen grote uitbreidingsruimte te zijn, zelfs niet met de omvangrijke toeristische bestedingen in Vlissingen. Wel zijn er kwalitatieve argumenten voor uitbreiding, vooral vanwege de benodigde schaalvergroting van sommige supermarkt­formules. Op basis van onze analyse en de gemeentelijke ambities en uitgangspunten stelden we een gewenste supermarktstructuur op. Dit biedt de gemeente een nieuw toetsingskader voor supermarktinitiatieven en geeft daarmee helder inzicht, waarmee vanuit eigen ambities een onderbouwde keuze gemaakt kan worden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie