Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Gebiedsontwikkeling Rijnhaven District

Van idee naar uitvoering

Rotterdam Katendrecht, de Kaap, is een dynamisch gebied in opkomst. Waar vroeger de vrachtschepen aanmeerden, wordt nu gebouwd aan nieuwe woningen en hoogstedelijke voorzieningen. Als onderdeel van het nieuwe Rijnhaven District ontwikkelt Frame Vastgoed een plan voor het noordelijke polsgebied van Katendrecht. In dit plan komen hoogwaardige woningbouw, exclusieve winkels en winkelmerken, Stilwerk woondesign, een vijfsterrenhotel, horeca en cultuur samen.

DTNP is als onafhankelijk adviseur van Frame Vastgoed bij de planvorming betrokken geweest. Onze rol was in eerste instantie die van ‘sparringpartner’. Vanuit onze ervaring als landelijke centrumspecialist op het gebied van horeca en detailhandel hebben wij de eerste concepten kritisch gewogen op wenselijkheid en haalbaarheid; sluit het programma aan bij de specifieke kwaliteiten van de locatie en in hoeverre zijn de plannen beleidsmatig te realiseren?

DTNP als intermediair

Vanuit deze eerste inhoudelijke kennismaking konden wij vervolgens een brug slaan tussen ontwikkelaar en gemeente. Doordat wij zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau vertrouwd zijn met de planologische gang van zaken is het voor ons mogelijk geweest om als ‘gids’ te fungeren bij een aantal strategische afwegingen in het project.

Onze meerwaarde zat hierbij in het kunnen spreken van beide ‘talen’; op hoofdlijnen kunnen meedenken met het creatieve proces en tegelijkertijd de (juridische) beperkingen van de beleidsregels tot op de letter kennen. Uiteindelijk is een bijzonder en ambitieus plan ontstaan. We volgen met belangstelling de verdere hoogwaardige stedelijke ontwikkeling op de Kaap.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie