Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Bereikbaarheid Winkelcentrum Vleuterweide Utrecht

Gevolgen voor bereikbaarheid onderzocht

Vanwege klachten over de verkeersveiligheid in de Utrechtse wijk Vleuterweide (o.a. onoverzichtelijke kruisingen met busbaan) besloot de gemeente in 2017 om de verkeerssituatie in de wijk aan te passen. Als gevolg van deze wijziging veranderde ook de auto-ontsluiting van winkelcentrum Vleuterweide. De eigenaar van het winkelcentrum (ASR Vastgoed) maakte zich zorgen over de bereikbaarheid ervan en de effecten op het functioneren van de winkels. Zij vroeg DTNP om de consequenties van de verkeersmaatregelen te onderzoeken.

Concurrentiepositie winkelcentrum verslechterd

Wij vergeleken de aanrijdtijd in de oude en de nieuwe situatie voor afzonderlijke buurten binnen het verzorgingsgebied van winkelcentrum Vleuterweide. De bereikbaarheid van het winkelcentrum bleek voor een substantieel deel van de wijk (40% van het verzorgingsgebied) te verslechteren. Vanuit diverse delen van het primaire verzorgingsgebied werd de aanrij-afstand (en -tijd) naar de parkeerlocaties van het winkelcentrum zelfs meer dan verdubbeld. De gevolgen hiervan zijn groot: doordat de reistijd naar het ‘eigen’ wijkwinkelcentrum fors toe is genomen, is voor veel inwoners van Vleuterweide een ander wijkcentrum (Vleuten of Terwijde) per auto ineens even goed of zelfs beter bereikbaar.

Aanbevelingen voor de toekomst

Het belangrijkste doel van de gemeente bij het doorvoeren van de verkeersmaatregelen in 2017 was een verbetering van de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum. Inmiddels concluderen ondernemers en eigenaar dat de verkeersveiligheid (met name voor fietsers) nog steeds te wensen overlaat. Op verzoek van ASR Vastgoed hebben wij daarom nogmaals de situatie ter plekke geobserveerd en ons onderzoek geactualiseerd. Deze quickscan vormde een bevestiging van onze eerdere aanbevelingen. Hiermee kunnen de betrokkenen, op een goed onderbouwde manier, het gesprek met de gemeente voortzetten.

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie