Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Nieuwsarchief

Studenten aan de slag met ruimtelijke opgaven voor centrumgebieden
Geplaatst op 2018-04-19 14:42:18
Tycho Wissink hield tijdens een discussieavond van studievereniging Mundus een presentatie over trends en ontwikkelingen in het Nederlandse winkellandschap en de uitdagingen waarvoor gemeentes daardoor komen te staan.
Integrale centrumvisie Bergen op Zoom in de maak
Geplaatst op 2018-04-17 11:49:37
Momenteel maken wij een analyse van de hoofdlijnen van de diverse gemeentelijke sectoren die betrokken zijn bij de binnenstad van Bergen op Zoom. Op grond daarvan stellen we een integrale centrumvisie op, basis voor toekomstig beleid.
Oprichting Bedrijveninvesteringszone Waalwijk
Geplaatst op 2018-04-12 16:11:03
In een intentieovereenkomst hebben Centrummanagement Waalwijk en ondernemers en eigenaren aangegeven over te willen gaan tot de oprichting van een Bedrijveninvesteringszone. Wij begeleiden de initiatiefnemers bij dit proces.
Nieuwe detailhandels- en horecastructuurvisie voor Leidschendam-Voorburg
Geplaatst op 2018-04-09 10:11:36
Het veranderende consumentengedrag en de ontwikkeling van de Mall of the Netherlands waren voor Leidschendam-Voorburg aanleiding het detailhandels- en horecabeleid te actualiseren. De focus ligt daarbij op de drie andere grote winkelgebieden.
Vijfde jaargang onderzoek Middelgrote centra
Geplaatst op 2018-04-04 10:50:55
Dit jaar voeren we voor de vijfde keer ons onderzoek naar het gedrag en de beleving van de bezoekers van middelgrote centra uit. Net als vorig jaar gaan de studenten van de RU naar twaalf centra waar we dit onderzoek al eerder hebben uitgevoerd.
DTNP feliciteert winnaars Beste Markt van Nederland
Geplaatst op 2018-03-14 10:54:22
Op het CVAH-congres dat gisteren plaatsvond werden de winnaars van de verkiezing van Beste Markt van Nederland bekendgemaakt. Wij willen alle finalisten en de winnaars van harte feliciteren!
Proeven en ontmoeten: de kracht van de ambulante handel
Geplaatst op 2018-03-14 10:47:39
Voor de CVAH stelden wij een rapport op over de ambulante handel, de warenmarkt. Waar liggen de kansen voor deze vorm van detailhandel en hoe kunnen markten verbeterd worden om van belang te blijven voor de nieuwe consument?
Inventarisatie standplaatsen gemeente Ede
Geplaatst op 2018-03-05 12:01:55
Voor de gemeente Ede inventariseerden wij alle standplaatsen; we maakten foto's en omschreven alle informatie in een database. De gemeente gaat deze informatie gebruiken om het standplaatsenbeleid op te nemen in de retailvisie.
Veel V&D-panden weer ingevuld
Geplaatst op 2018-02-26 12:19:49
Van de ruim 60 panden waar V&D tot 2016 in gehuisvest was, hebben de meeste inmiddels weer een nieuwe bestemming. Wij zochten uit waarmee de panden gevuld zijn en hoeveel er nog leegstaan.
Provinciale Staten van Utrecht stelt Retailvisie unaniem vast
Geplaatst op 2018-02-07 10:50:58
De Provinciale Staten van Utrecht stelde onlangs de Retailvisie voor de Provincie Utrecht vast. DTNP leverde bouwstenen voor en schreef mee aan de visie.
‘Een centrum als lokaal ontmoetingshart voor inwoners Zoeterwoude-Rijndijk’
Geplaatst op 2018-02-06 14:31:38
De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft onlangs de Gebiedsvisie voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk vastgesteld. In de Gebiedsvisie wordt ingezet op een voorzieningencluster waardoor het dorp een centrum en ontmoetingshart krijgt.
Wat kan er in Overvecht?
Geplaatst op 2018-02-05 13:31:33
Shoppingcenter Overvecht wordt vernieuwd en ook in de rest van de Utrechtse wijk verandert veel. DTNP onderzoekt momenteel de toekomstige behoefte aan detailhandel en overige voorzieningen in het winkelcentrum en de omgeving.
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie