Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Al ons nieuws

Volgende stap naar toekomstbestendige binnenstad Kampen
Geplaatst op 2021-09-29 10:28:11
DTNP praatte samen met de leden van de stuurgroep Binnenstad Kampen de gemeenteraad, tijdens een informatieve bijeenkomst, bij over de ontwikkelingsstrategie. De stuurgroep nam ons daarbij de woorden uit de mond.
Aan de slag met voorzieningen voor Amsterdam Science Park
Geplaatst op 2021-09-23 15:34:45
Welke voorzieningen kunnen ervoor zorgen dat de bewoners en gebruikers van het groeiende Science Park Amsterdam zich er nog beter thuis gaan voelen. DTNP gaat het de komende tijd onderzoeken.
Geen advies voor gemeente De Ronde Venen
Geplaatst op 2021-09-21 12:13:11
Voor de gemeente De Ronde Venen maakten we een analyse van de detailhandelsstructuur, als bouwsteen voor de actualisatie van de detailhandelsvisie.
Start analyse en uitgebreide participatie op weg naar Programma Binnenstad Purmerend
Geplaatst op 2021-09-17 12:45:43
DTNP gaat aan de slag met bouwstenen voor het Programma Binnenstad Purmerend. Samen met betrokkenen en gemeente wordt gezocht naar identiteitsversterkende kansen en bepalen we de koers voor een meer complete en herkenbare binnenstad.
Online workshop DiS Geo
Geplaatst op 2021-09-13 14:25:05
16 september, is er van 11:30 tot 13.00 uur een gratis online workshop over de Integrale Gebruiksoplossing. Hierin.worden de data uit de geobasisregistraties (BAG, BGT, BRT, Kadastrale Percelen (DKK), WKPB, CBS wijken en buurten) gecombineerd.
Levendige discussie over centrum IJmuiden
Geplaatst op 2021-09-09 16:09:17
Tijdens de presentatie van de gebiedsvisie voor het centrum van IJmuiden, waarbij wij ons advies voor het winkelprogramma en de winkelstructuur mochten toelichten, werd flink gediscussieerd over de ontwikkelingsrichting.
De Christaller-theorie in de Noordoostpolder
Geplaatst op 2021-09-02 15:59:27
We gaan een detailhandelsstructuurvisie opstellen voor de gemeente Noordoostpolder. Een van de mooie aspecten bij dat project is, volgens Ward Frielink, dat in die gemeente de centrale-plaatsentheorie van Christaller in de praktijk is gebracht.
Nieuwe én oude stagiair(e) bij DTNP
Geplaatst op 2021-09-01 16:04:51
Deze week mochten wij twee nieuwe teamleden verwelkomen. Eva Ladrak gaat als stagiaire ons onderzoek naar combinatiebezoek van supermarktklanten onderzoeken en Daan Veenstra komt ons stedenbouwkundige team versterken.
Ook bezoekers Leerdam tonen zich betrokken bij binnenstad
Geplaatst op 2021-08-12 14:23:48
In de binnenstad van Leerdam voerden we 3 enquêtes uit, onder bewoners en ondernemers en nu, na een coronapauze, ook onder bezoekers. Wat is de belangrijkste reden om het centrum van Leerdam te bezoeken en hoe tevreden zijn de bezoekers?
Visie recreatie en toerisme én horecavisie Uithoorn
Geplaatst op 2021-07-21 16:11:01
De gemeente Uithoorn heeft ervoor gekozen om parallel een horecavisie en een visie toerisme- en recreatie op te stellen. Beide visies zijn belangrijke bouwstenen voor de omgevingsvisie van deze Randstedelijke gemeente.
Scenario's voorzieningen nieuwbouwwijk Oss-West
Geplaatst op 2021-07-09 11:23:48
Hoe gaat de detailhandelsstructuur van Oss-West eruitzien als daar 3.000 woningen worden bijgebouwd? Welke voorzieningen zijn er nodig?
‘Dynamiek door beleid’ in de praktijk in West Betuwe
Geplaatst op 2021-07-01 17:30:45
Met de unanieme vaststelling van de detailhandelsstructuurvisie voor de gemeente West Betuwe en de centrumvisie voor Geldermalsen zet de gemeente twee van de drie stappen van Dynamiek door Beleid en een aanzet tot de derde stap.
Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie