Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Nieuwsarchief

Bergen op Zoom werkt integraal verder aan een bestendige binnenstad
Geplaatst op 2018-11-30 12:36:57
Gemeente Bergen op Zoom werkt met de centrumvisie 'Bergen op Zoom, beleid en ontwikkelingen gebundeld' verder aan het aantrekkelijk houden van de binnenstad. In de visie worden dwarsverbanden gelegd tussen verschillende doelgroepen en hun belangen.
Detailhandelsnota gemeente Zederik vastgesteld
Geplaatst op 2018-11-29 15:06:36
De gemeente Zederik had behoefte aan eigen detailhandelsbeleid voordat de gemeente opgaat in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Met het nu vastgestelde beleid wordt het lokale belang van de dorpen ook in de nieuwe gemeente zo goed mogelijk bewaakt.
Ons realistische toekomstbeeld voor het Bladelse dorpshart
Geplaatst op 2018-11-27 17:02:05
De gemeente Bladel had behoefte aan een nieuwe centrumvisie en liet vier bureaus ieder hun eigen visie opstellen. Wij vinden dat het voor Bladel het beste is om gewoon te blijven; een compact, vertrouwd en aantrekkelijk dorpshart voor de Bladelnaren.
Middelgrote centra steeds meer een lokale functie
Geplaatst op 2018-11-21 17:20:30
Voor het vijfde jaar op rij voerde DTNP met studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen een bezoekersenquête uit in middelgrote centra in ons land. Hier zijn een aantal opvallende veranderingen in het gedrag van bezoekers van die centra te vinden.
Appingedam in Zuid-Holland
Geplaatst op 2018-11-21 16:13:58
Het detailhandelsbeleid van Zuid-Holland is gericht op concentratie. Alleen specifieke branches worden buiten centra toegestaan. Maar, in het licht van ‘Appingedam’: waaruit blijkt eigenlijk dat dit beleid doelmatig en noodzakelijk is?
Groeten uit Appingedam
Geplaatst op 2018-11-19 12:51:21
De Raad van State oordeelde in juni dat de gemeente Appingedam ten onrechte een Bristolwinkel had geweigerd op een woonplein in die gemeente. Wij leggen uit wat dit betekent voor de Nederlandse ruimtelijke ordening en het detailhandelsbeleid.
Ruimte voor vernieuwing in historische binnenstad
Geplaatst op 2018-11-08 17:14:35
In de Binnenstadsvisie Deventer, die DTNP in opdracht van Binnenstadsmanagement Deventer opstelde, is de ambitie opgenomen om de binnenstad te ontwikkelen langs drie sporen: als 'huiskamer', als toeristisch doel en als bijzonder woon- en werkmilieu.
Concept-centrumvisie Meierijstad gepresenteerd
Geplaatst op 2018-10-12 12:57:40
Op 10 oktober werd de conceptcentrumvisie Meierijstad op een drukbezochte inloopavond gepresenteerd. In de centrumvisie wordt gekozen voor drie lokale, compacte dorpscentra met daarnaast een cluster met stedelijke allure, de Noordkade in Veghel.
Heuvelrug voortvarend aan de slag met Retailparagrafen
Geplaatst op 2018-10-03 12:24:13
Ondernemers, BIZ en de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn aan de slag gegaan met de uitvoering van de Retailparagrafen die DTNP in samenspraak met alle belanghebbenden opstelde. De gemeente wordt nog mooier.
Nieuw onderzoek naar koopgedrag in de Randstad van start
Geplaatst op 2018-09-21 15:36:00
Onderzoeksbureau I&O Research en DTNP voeren het onderzoek uit in opdracht van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat de bureaus in 2016 uitvoerden.
Winkelcentrum Koningshoek Maassluis heropend
Geplaatst op 2018-09-19 12:22:44
Na een grondige verbouwing en uitbreiding wordt het hoofdwinkelcentrum van Maassluis, Koningshoek, volgende week heropend. DTNP berekende de effecten van de uitbreiding op de winkelstructuur van Maassluis en omgeving.
Update Detailhandelsstructuurvisie Edam-Volendam vastgesteld
Geplaatst op 2018-04-25 16:54:26
De gemeenteraad van Edam-Volendam stelde onlangs de geactualiseerde detailhandelsstructuurvisie vast. Deze visie is een update van onze visie uit 2007. Sindsdien heeft de gemeente al consequent in de geest van die visie gehandeld.
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie