Menu

Producten

Gebiedsvisie en ontwerp

Sectorale visie en beleid

Onderzoek en veldwerk

Strategie en proces

Kennisbank

Projecten

Over ons

Portfolio

Binnenstadsvisie Enschede
In álle straten streven naar behoud van de winkelfunctie is niet effectief. Door in het ene deelgebied in te zetten op bundeling van winkels en publieksstromen en in het andere in te zetten op verbreding en transformatie ontstaan deelgebieden die elkaar aanvullen: het nieuwe binnenstadbeleid van de gemeente Enschede.
Ontmoetingsas Rotterdam Crooswijk
De Crooswijkseweg transformeert van een verouderde winkelstraat met auto's en een matig verblijfsklimaat naar een vestigingsmilieu voor uiteenlopende bedrijven waar de fiets en voetganger domineren. Ontmoeting tussen wijkbewoners, andere Rotterdammers en ondernemers wordt zo gestimuleerd.
Detailhandel en leefbaarheid (BZK)
Vitale winkelgebieden zijn bepalend voor het woon- en leefklimaat voor inwoners en het vestigingsmilieu voor bedrijven. Detailhandel kan een sleutelpositie vervullen bij de aanpak van leefbaarheid. De overheid kan ondernemers en de leefbaarheid stimuleren met een goed doordacht ruimtelijk ordeningsbeleid.
Inpassing supermarkt centrum Voorthuizen
Vaak lijkt er in centra onvoldoende ruimte voor uitbreiding van de supermarkt. In Voorthuizen wilde de gemeente al kiezen voor verplaatsing naar de rand van het dorp. DTNP maakte duidelijk dat een grote supermarkt, parkeren en verkeer wel inpasbaar en haalbaar zijn. Resultaat: Albert Heijn bouwt nu in het centrum.
FOC Oost-Groningen
Vele rapporten deden wisselende uitspraken over de haalbaarheid en effecten van een Factory Outlet Center in Oost-Groningen. Om te komen tot gefundeerde besluitvorming gaf de provincie opdracht om een 'finaal' onderzoek te doen: "de moeder aller rapporten" volgens gedeputeerde William Moorlag.
Internetverkoop en ruimtelijk detailhandelsbeleid (NH, ZH, DR)
Wat betekent internet voor winkels en centrumgebieden? Welke verschillende vormen van internetverkoop zijn er? En hoe kan in het ruimtelijk beleid worden omgegaan met onder meer afhaalpunten? Dit onderzoek vormt de basis voor het provinciale beleid van Noord-Holland, Zuid-Holland en Drenthe.
Marktplan centrum Haaksbergen
Het Marktpromenadeplan strandde in de gewijzigde vastgoedmarkt. Een nieuw Marktplan doorbreekt de impasse: een bijgesteld programma, en een pragmatischer en flexibeler stedenbouwkundig plan. De realisatie staat nu op stapel. Een goed voorbeeld van gebiedsontwikkeling die past bij deze tijd.
Regionale detailhandelsstructuurvisie Alkmaar
De noodzaak van regionale afstemming van winkelplannen wordt breed onderschreven. Toch komen weinig regio's tot concrete beleidsafspraken. In de acht gemeenten van Regio Alkmaar lukte dat wel: de detailhandelsstructuurvisie vormt de basis voor toetsing, afstemming en motivering van besluiten.
Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van anonieme gebruikersstatistieken. Meer informatie